STRATEG. Strategii defensive şi politici transfrontaliere. Integrarea spaţiului Dunării de Jos în civilizaţia romană

Pr. 4 Parteneriate, Contract CNMP 91-010, 2007-2010

Proiectul propus de noi are trei elemente constitutive: de cercetare propriu-zisă asupra frontierelor romane (limes-ul Imperiului Roman), de integrare a cercetării într-un cadru inter-instituţional eficient şi de prezentare a rezultatelor atât publicului avizat, cât şi celui larg, atenţia acestuia din urmă fiind atrasă printr-o serie de acţiuni de popularizare.

    Cercetarea:
  • a) etapa cercetării de teren, care presupune efectuarea de măsurători moderne (topografice, radar şi GPS) a obiectivelor propuse în cadrul proiectului, cât şi fotografierea acestora.
  • b) prelucrarea datelor, care presupune: 1) constituirea unei arhive cartografice, epigrafice, fotografice, bibliografice şi topografice; 2) transpunerea arhivei în format digital, accesibil on-line.
  • c) analiza informaţiilor obţinute şi prezentarea rezultatelor în lucrări de specialitate în format clasic şi on-line, în cadrul unor seminare sau cursuri opţionale la Facultatea de Istorie Bucureşti. Obţinerea unor serii de analize ample ce vor fi publicate în seria monografică deja existentă a Centrului de Studii Militare Romane.
en | ro