COLOCVIUL Limes şi Barbaricum: descoperiri romane din vecinătatea provinciilor Dacia şi Moesia



PROGRAM

Joi, 23 octombrie 2008, orele 10-14.

 

9.30: Deschiderea colocviului

 

9.40-10.00: Horea Pop (Zalău), Cristi Plantos (Alba Iulia) - Un import roman din zona Şimleul Silvaniei (jud. Sălaj)

10.00-10.20: Cristi Plantos (Alba Iulia) - Importuri romane din cetatea şi aşezarea dacică de la Craiva “Piatra Craivii" (com. Cricău, jud Alba)

10.20-10.40: Cristina Popescu (Cluj-Napoca) - Sigillate orientale B descoperite în situri geto-dacice (secolul I p. Chr.)

10.40-11.00: Sorin Cleşiu (Bucureşti) - Importuri şi imitaţii de factură romană în principalele dave de pe Siret:  Barboşi, Poiana, Brad, Răcătău

11.00-11.20: Liviu Petculescu (Bucureşti)- Echipament militar roman în Dacia înainte de 106 p. Chr.

11.20-11.40: Liana Oţa (Bucureşti), Valeriu Sîrbu - Câteva observaţii privind mormintele sarmatice din judeţul Brăila

11.40-12.00: Sorin Cociş (Cluj-Napoca) - Fibulele de tip sarmatic din Dacia şi Barbaricum

 

12.00-12.20: Pauză de cafea

 

12.20-12.40: Al. V. Matei, Horea Pop (Zalău) - Necropola barbară din preajma castrelor  de marş de la Zalău – Dealul Lupului

12.40-13.00: Simona Regep (Timişoara) - Accesorii vestimentare de metal descoperite în mediul barbar din sud-vestul provinciei Dacia

13.00-13.20: Călin Timoc (Timişoara) - Câteva observaţii în legătură cu fragmentele ceramice de provenienţă romană în vestul Banatului de Câmpie

13.20-13.40: Alexandru Popa (Frankfurt) - Consideraţii privind vasele romane de sticlă dintre Carpaţi, Dunăre şi Nistru în perioada provinciei Dacia

13.40-14.00: Sergiu Matveev (Chişinău) - Amforele de tip Shelov C de pe teritoriul actual al R. Moldova

 

Joi, 23 octombrie 2008, orele 16-20.

 

16.00-16.20: Mircea Negru, Cristian Schuster, Alexandru Bădescu, Alexandru Morintz (Bucureşti) - Ceramica de influenţă romană descoperită la Bucureşti-Militari “Câmpul Boja” (Campaniile 2007-2008)

16.20-16.40: Alexandru Raţiu (Bucureşti) - Observaţii privind unele importuri romane de la Mătăsaru

16.40-17.00: Delia Moisil (Bucureşti) - Distribuţia numerarului roman târziu în Barbaricum: România – studiu de caz

 

17.00-17.20: Pauză de cafea

 

17.20-17.40: Bogdan Ciupercă (Ploieşti), Andrei Măgureanu (Bucureşti) - Importuri romane în situri arheologice cercetate în judeţul Prahova. Depunerea rituală de piese romane în cadrul necropolei de tip Cerneahov de la Târgşoru Vechi, jud Prahova

17.40-18.00: Dorel Bondoc (Craiova) - Un import roman în aşezarea de epoca slavă de la Craiova, punctul Fântana Obedeanu

18.00-18.20: Mihai Zahariade (Bucureşti) - Invazia goto-herulă din 267 reflectată în sursele istorice

18.20-18.40: Ioan I.C. Opriş (Bucureşti) - Romani şi goţi la Dunărea de Jos în sec. IV p.Chr. Noi abordări ale problemei în stadiul actual al cercetărilor

18.40-19.00: Doina Benea (Timişoara) - Graniţa de sud-vest a Daciei Romane în secolele II-III p.Chr.

19.00-19.20: Cosmin Onofrei (Cluj-Napoca) - Rolul trupelor de mauri în perioada Principatului. Comparaţie între unităţile folosite în campanie şi cele dislocate pe limes-ul dunărean

19.20-19.40: Florian Matei-Popescu (Bucureşti) - Ala Gallorum Atectorigiana în Moesia Inferior şi Dacia Inferior

19.40-20.00: Ovidiu Ţentea (Bucureşti) – O linie de demarcaţie în mişcare. „Strategii defensive şi politici transfrontaliere…”

en | ro