COLOCVIUL Limes şi Barbaricum: descoperiri romane din vecinătatea provinciilor Dacia şi MoesiaREZUMATE
Horea Pop, Cristi Plantos: Un import roman din zona Simleul Silvaniei (jud. Salaj) Cristi Plantos: Importuri romane din cetatea si asezarea dacica de la Craiva "Piatra Craivii" (com. Cricau, jud Alba) Cristina Popescu: Sigillate orientale B descoperite în situri geto-dacice (secolul I p. Chr.) Sorin Cleşiu: Importuri şi imitaţii de factură romană în principalele dave de pe Siret. Barboşi, Poiana, Brad, Răcătău. Liviu Petculescu: Echipament militar roman în Dacia înainte de 106 p. Chr. Liana Oţa, Valeriu Sîrbu: Câteva observaţii privind mormintele sarmatice din judeţul Brăila Sorin Cociş: Fibulele de tip sarmatic din Dacia şi Barbaricum. Al. V. Matei, Horea Pop: Necropola barbară din preajma castrelor  de marş de la Zalău – Dealul Lupului Simona Regep: Accesorii vestimentare de metal descoperite în mediul barbar din sud-vestul provinciei Dacia Călin Timoc: Câteva observaţii în legătura cu fragmentele ceramice de provenientă romană în vestul Banatului de Câmpie Alexandru Popa: Consideraţii privind vasele romane de sticlă dintre Carpati, Dunăre şi Nistru în perioada provinciei Dacia Sergiu Matveev: Amforele de tip Shelov C de pe teritoriul actual al R. Moldova Mircea Negru, Cristian Schuster, Alexandru Bădescu, Alexandru Morintz: Ceramica de influenţă romană descoperită la Bucureşti Militari-Câmpul Boja (Campaniile 2007-2008) Alexandru Raţiu: Observaţii privind unele importuri romane de la Mătăsaru Delia Moisil: Distribuţia numerarului roman târziu în Barbaricum: România – studiu de caz Bogdan Ciupercă , Andrei Măgureanu: Importuri romane în situri arheologice cercetate în judeţul Prahova Andrei Măgureanu,  Bogdan Ciupercă: Depunerea rituală de piese romane în cadrul necropolei de tip Cerneahov de la Târgşoru Vechi, jud Prahova Dorel Bondoc: Un import roman în aşezarea de epoca slavă de la Craiova, punctul Fântana Obedeanu Mihai Zahariade: Invazia goto-herula din 267 reflectată in sursele istorice Ioan I.C. Opriş: Romani şi goţi la Dunărea de Jos în sec. IV p.Chr. Noi abordări ale problemei în stadiul actual al cercetărilor Doina Benea: Betrachtungen über die Südwesgrenze der römischen Provinz Dakien. Der Stand der rumänischen Forschungen Cosmin Onofrei: Rolul trupelor de mauri în perioada Principatului. Comparaţie între unităţile folosite în campanie şi cele dislocate pe limes-ul dunărean Florian Matei-Popescu: Ala Gallorum Atectorigiana în Moesia Inferior şi Dacia Inferior Ovidiu Ţentea: O linie de demarcaţie în mişcare. „Strategii defensive şi politici transfrontaliere…”
en | ro