COLOCVIUL Limes şi Barbaricum: descoperiri romane din vecinătatea provinciilor Dacia şi MoesiaMuzeul Naţional de Istorie a României, Universitatea Valahia din Târgovişte - Şcoala doctorală, în colaborare cu Centrul de Studii Militare Romane, organizează colocviul "Limes şi Barbaricum: descoperiri romane din vecinătatea Daciei şi Moesiei", care va avea loc la Târgovişte, în perioada 22-24 octombrie 2008.

Istoria Românilor este şi va rămâne de neînchipuit fără influenţele directe şi indirecte din partea Imperiului Roman. Una dintre formele de exprimare a influenţelor civilizaţiei romane asupra populaţiilor de pe teritoriul actual al României sunt produsele meşteşugăreşti de origine romană descoperite în Barbaricum. Astfel drept influenţă directă a civilizaţiei provincial-romane în teritoriile populate de dacii liberi şi ulterior de către populaţia alogenă, ajunsă aici în secolul al patrulea, constatăm prezenţa a numeroase piese de origine şi/sau producţie provincial-romană (de la unelte şi piese de podoabă şi până la monede) parvenite aici pe căi diferite (stipendii, pradă de război, cadouri diplomatice, comerţ etc.). Numeroase produse din acest nomenclator încep a servi chiar şi drept model pentru produse asemănătoare şi imitaţii confecţionate în atelierele locale.

Investigaţiile asupra descoperirilor de obiecte romane din Barbaricum-ul de pe teritoriul României au pe prim-plan două probleme de esenţă: în primul rând este vorba despre relaţiile populaţiilor din acest teritoriu cu Imperiul Roman, relaţii ale căror intensitate şi direcţii urmează a fi diferenţiate pe etape cronologice şi de asemeni în spaţiul geografic. În al doilea rând, piesele romane, relativ bine datate pe baza analogiilor din provincii, dar mai ales din unele teritorii ale barbaricumului european (cercetate mai intens în ultimul timp) pot oferi posibilitatea alcătuirii unei cronologii mai detaliate ale complexelor de epocă romană din teritoriile extralimes. Alături de reevaluarea critică a descoperirilor mai vechi, urmează a fi atrase în discuţie şi descoperirile mai recente.

Pentru propunerile de comunicări sau postere, respectiv pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactati până în 5 octombrie la următoarele adrese: Ovidiu Ţentea - ovidiu_tentea@yahoo.com şi Alexandru Popa - nenea_sandu@yahoo.de, iar pentru alte detalii puteţi accesa www.strateg.org.ro.

Colocviul este organizat în cadrului proiectului PNCDI 91-010/2007 "Strategii defensive şi politici transfrontaliere. Integrarea spaţiului Dunării de Jos în civilizaţia romană".

en | ro