Prezentarea proiectului

Proiectul propus de noi are trei elemente constitutive: de cercetare propriu-zisă asupra frontierelor romane (limes-ul Imperiului Roman), de integrare a cercetării într-un cadru inter-instituţional eficient şi de prezentare a rezultatelor unui public avizat şi a unuia larg, care va fi atras printr-o serie de acţiuni de popularizare.

  Cercetarea:
 • a) etapa cercetării de teren, care presupune efectuarea de măsurători moderne (topografice, radar şi GPS) a obiectivelor propuse în cadrul proiectului, cât şi fotografierea acestora.
 • b) prelucrarea datelor, care presupune: 1) constituirea unei arhive cartografice, epigrafice, fotografice, bibliografice şi topografice; 2) transpunerea arhivei pe format digital, accesibil on-line.
 • c) analiza informaţiilor obţinute şi prezentarea rezultatelor în lucrări de specialitate în format clasic şi on-line, în cadrul unor seminare sau cursuri opţionale la Facultatea de Istorie Bucureşti. Obţinerea unor serii de analize ample ce vor fi publicate în seria monografică, deja existentă, a Centrului de Studii Militare Romane.
  Integrarea cercetării într-un cadru inter-instituţional eficient:
 • 1) Promovarea unei cercetări clasice, cu sarcini distribuite între diferitele instituţii de profil, dar cu competenţe diferite, ceea ce va îmbunătăţi metoda de abordare a conceptelor de bază utilizate în cercetarea ştiinţifică.
 • 2) Promovarea unei cercetări pluridisciplinare, care atrage implicit cooperarea între diferitele instituţii şi specializarea acestora pe probleme specifice de arheologie, o astfel de cooperare fiind esenţială dezvoltării unor instrumente de cercetare moderne, similare celor folosite în Uniunea Europeană.
 • 3) Integrarea rezultatelor cercetărilor consorţiului în proiecte internaţionale de mare prestigiu precum cele ale Frontiers of the Roman Empire şi Corpus der römischen Funden im europäischen Barbaricum.
  Prezentarea rezultatelor:
 • a) publicul specializat: specialiştii în arheologia şi istoria Imperiului Roman vor avea acces direct la rezultatele cercetării prin intermediul unor lucrări (monografii, articole, broşuri şi baze de date în format clasic, dar mai ales digital - site web), iar studenţii vor avea acces la rezultate şi prin intermediul unor seminarii şi cursuri opţionale pe tema identificării limes-ului roman ca monument de patrimoniu de importanţă universală.
 • b) promovarea patrimoniului cultural antic de pe teritoriul românesc - respectiv limes-ul roman - în acelaşi timp cu identificarea unor subiecte relevante ce fac legătura cu patrimoniul antic european. O astfel de abordare este esenţială pentru familiarizarea publicului larg cu cultura antică, şi în acelaşi timp pentru conştientizarea, de către public şi numai, a importanţei monumentelor arheologice şi a necesităţii protejării şi păstrării acestora. Această etapă presupune diseminarea rezultatelor prin intermediul unor broşuri, comunicate şi conferinţe de presă, documentare TV şi mai ales în cadrul unui sit web uşor accesibil, precum şi acordarea de sprijin muzeelor şi autorităţilor locale pentru integrarea diferitelor situri în circuitele turistice.
en | ro