PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI

Strategii defensive şi politici transfrontaliere. Integrarea spaţiului Dunării de Jos în civilizaţia romană

  2007 - Etapa I
 • Evaluarea contextului patrimonial şi teoretizarea modelului cognitiv şi tehnologic al cercetării
  • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: -
  • Organizaţia executantă: -
  • Termen: 25.09 - 05.12
  • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
   • liste bibliografice
   • rapoarte asupra stadiului cercetării
   • model teoretic
  • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 187,923
 • Activitatea I. 1.
  • Evaluarea resurselor bibliografice privitoare la monumentele studiate
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă: -
   • Termen: 25.09 - 05.12
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • liste bibliografice
    • raport asupra stadiului cercetării
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 102,726
  • Evaluarea informaţiilor asupra stadiului documentării şi cercetării fortificaţiilor romane din zona limesului Daciei Inferior şi Scythiei Minor, Olteniei, Munteniei; crearea listelor bibliografice.
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă: MNIR
   • Termen: -
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • liste bibliografice
    • raport asupra stadiului cercetării
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 61,547
  • Evaluarea informaţiilor asupra stadiului documentării şi cercetării impactului prezenţei militare romane pe teritoriul provinciei Dacia, în siturile din judeţele Covasna şi Braşov.
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă: UB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • raport asupra stadiului cercetării
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 27,806
  • Evaluarea informaţiilor asupra stadiului documentării şi cercetării fortificaţiilor romane de pe limesul Scythiei Minor şi armatei din garnizoana Moesiei Inferior
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă: IAB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • - raport asupra stadiului cercetării
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 9,098
  • Evaluarea informatiilor asupra stadiului documentării privind siturile cu atestări ale populaţiilor sarmatice din Muntenia
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă: IAIAC
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • raport asupra stadiului cercetării
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 4,275
 • Activitatea I. 2.
  • Stabilirea premiselor teoretice ale dimensiunii tehnologice şi ştinţifice a proiectului
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 25.09 - 05.12
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • model teoretic
    • set de ipoteze
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 71,400
  • Definirea modelelor teoretice în abordarea dimensiunii spaţiale a comportamentului uman antic în complexul de monumente arheologice studiat.
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • model teoretic
    • set de ipoteze
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 71,400
 • Activitatea I. 3.
  • Evaluare metodologică în teren
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.2.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 25.09 - 10.10
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • model teoretic
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 13,797
  • Evaluarea contextelor spatiale specifice ansamblurilor arheologice studiate si stabilirea unei clasificari in functie de mediu si de problemele ridicate de situatia specifica din teren.
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.2.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • model teoretic de clasificare
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 13,797
 • Activitatea I. 4.
  • Elaborarea tehnologiei de colectare a variabilelor spatiale asociate ansamblurilor arheologice in functie de clasificarea acestora realizata pe criterii spatiale (dimensiune, tip de relief, resurse)
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.2.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.10 - 30.10
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • tehnologie de inregistrare si integrare a datelor spatiale
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 0
  • Elaborarea tehnologiei de inregistrare a datelor in teren cu precizie variabila in functie de scara spatiala a ansamblurilor arheologice si de integrare spatiala si informatica a contextelor arheologice detaliate in ansambluri culturale antice microregionale.
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.2.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • tehnologie de inregistrare sI integrare a datelor spatiale
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 0
 • Activitatea I. 5.
  • Realizarea sistemului ce va aplica tehnologia de integrare spatiala a contextelor arheologice detaliate in ansambluri culturale microregionale
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.3.5.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • Tehnologia de integrare spatiala a contextelor arheologice
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 0
  • Realizarea sistemului ce va aplica tehnologia de integrare spatiala a contextelor arheologice detaliate in ansambluri culturale microregionale
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.3.5.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • Tehnologia de integrare spatiala a contextelor arheologice
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 0
  2008 - Etapa II
 • Crearea instrumentelor şi construirea bazei documentare preliminare necesare investigaţiilor
  • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat:
  • Organizaţia executantă:
  • Termen: 01.01 - 31.12
  • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
   • structuri de baze de date experimentale
   • Sistem GIS experimental
   • MapSever
   • colecţii de date
   • hărţi şi planuri digitale
  • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 681,371
 • Activitatea II.1.
  • Dezvoltarea modelelor experimentale cu ajutorul platformei informatice. Realizarea mecanismelor de gestionare a informaţiilor pe baza principiilor ştinţifice, metodologiei de lucru şi priorităţilor de cercetare stabilite anterior
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.3.5.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.01 - 15.05
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • Baze de date experimentale
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 0
  • Elaborarea mecanismelor de gestionare a seturilor de date prin baze de date şi baze de cunoştinţe
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.3.5
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • Baze de date experimentale
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 0
 • Activitatea II. 2.
  • Dezvoltarea modelelor experimentale cu ajutorul platformei informatice. Elaborarea mecanismelor de referenţiere spaţială a informaţiei din bazele de date pe baza metodologiei de lucru şi priorităţilor de cercetare stabilite anterior
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat:
   • Organizaţia executantă:
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • Modele informatice experimentale de analiza spatiala.
    • Tehnologia MapServer
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 0
  • Elaborarea mecanismelor de referenţiere spaţială a informaţiei din bazele de date. Elaborarea mecanismelor de analiză spaţială
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.3.5.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • Sistem GIS experimental.
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 0
  • Verificări cu date culese experimental din teren
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat:
   • Organizaţia executantă:
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • Modele informatice experimentale de analiză spatială
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei):
 • Activitatea II. 3.
  • Dezvoltarea modelelor experimentale cu ajutorul platformei informatice. Elaborarea mecanismelor de vizualizare si interogare a informatiilor referentiate spatial prin tehnologii web
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.3.5.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.04 - 30.05
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • MapServer experimental
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 0
  • Elaborarea mecanismelor web de transfer, vizualizare şi interogare a informaţiilor în reţea
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.3.5.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • MapServer experimental
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei):
  • Verificări cu date culese experimental din teren
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat:
   • Organizaţia executantă:
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei):
 • Activitatea II. 4
  • Formularea de ipoteze asupra habitatului antic pe baza informatiilor din documentaţia cartografica disponibila (în arhive, fototeci, baze de date publice sau comerciale)
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.04 - 30.010
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • hărţi şi planuri topografice
    • liste de coordnate
    • ansamblu cartografic multilayer
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 110,700
  • Formularea de ipoteze asupra habitatului antic pe baza informatiilor din documentaţia cartografica disponibila (în arhive, fototeci, baze de date publice sau comerciale)
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • hărţi topografice la diferite scări în format analogic şi digital
    • planuri de detaliu cu situaţiile arheologice în format analogic şi digital
    • liste de coordonate pentru puncte din Sistemul geodezic Naţional
    • fotografii aeriene georeferenţiate
    • ansamblu cartografic multilayer
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 110,700
 • Activitatea II. 5.
  • Verificarea ipotezelor asupra habitatului umanantic prin integrarea spaţială a informaţiilor arheologice si colectare de date în teren
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.04 - 31.08
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date cartografice
    • coordonate pentru puncte de referinţă
    • set de ipoteze
    • seturi de date geofizice
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 21,800
  • Ridicări topografice ale reliefului în siturile militare romane din Dobrogea. Prospecţiuni geofizice
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date cartografice
    • coordonate pentru puncte de referinţă
    • seturi de date geofizice
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 21,800
 • Activitatea II. 6.
  • Elaborarea modelelor conceptuale asupra habitatului uman antic pe baza prelucrarii datelor spatiale culese din teren si a integrarii datelor spatiale prelucrate din format analogic
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.2.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.06 - 30.06
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • harti topografice la diferite scari
    • ansamblu cartografic multylayer
    • planuri de detaliu
    • model conceptual al habitatului uman antic
    • modele tridimensionale ale reliefului
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 22,170
  • Elaborarea modelelor conceptuale asupra habitatului uman antic pe baza prelucrarii datelor spatiale culese din teren si a integrarii datelor spatiale prelucrate din format analogic
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.2.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • harti topografice la diferite scari
    • ansamblu cartografic multylayer
    • planuri de detaliu
    • model conceptual al habitatului uman antic
    • modele tridimensionale ale reliefului
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 22,170
 • Activitatea II. 7.
  • Documentarea monumentelor arheologice pe baza bibliografiei, documentaţiei de şantier şi patrimoniului disponibil
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.1.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.03 - 15.06
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • rapoarte ştinţifice
    • fişe de monumente şi obiecte
    • inventare de specialitate
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 418,796
  • Colectarea informaţiilor privind artefactele romane distribuite în vestul Munteniei şi Oltenia
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.1.
   • Organizaţia executantă: MNIR
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • fişe de obiect
    • rapoarte ştinţifice
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 205,121
  • Colectarea informaţiilor privind fortificaţiile romane din jud. Covasna, Braşov şi prezenţa trupelor auxiliare romane pe teritoriul Daciei
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.1.
   • Organizaţia executantă: UB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • fişe de sit
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 124,298
  • Documentarea rezultatelor cercetărilor arheologice din fortificaţiile romane de pe limesul Scythiei Minor: indexează inscripţiile referitoare la prezenţa militară romană în această zonă
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.1.
   • Organizaţia executantă: IAB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 65,008
  • Documentarea rezultatelor cercetărilor arheologice din siturile cu atestări ale populaţiilor sarmatice din Muntenia
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.1.
   • Organizaţia executantă: IAIAC
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • fişe de sit
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 24,369
 • Activitatea II. 8.
  • Inventarierea monumentelor arheologice
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.1.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 15.08 - 31.12
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date indexate în structuri informatice de baze de date
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 10,076
  • Documentarea rezultatelor cercetărilor arheologice din siturile romane din judeţele Covasna şi Braşov şi evaluarea impactului asupra prezenţei trupelor auxiliare romane pe teritoriul Daciei
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.1.
   • Organizaţia executantă: UB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • fişe de sit
    • colecţii de date
    • fişe de inscripţii
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 10,076
 • Activitatea II. 9.
  • Inventarierea monumentelor arheologice
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.1.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 15.08 - 31.12
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date indexate în structuri informatice de baze de date
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 97,829
  • Alimentarea bazelor de date cu artefacte romane descoperite pe teritoriul Munteniei şi Olteniei
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.1.
   • Organizaţia executantă: MNIR
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 61,700
  • Alimentarea bazelor de date cu informaţii privind fortificaţiile romane din jud. Covasna, Braşov şi prezenţa trupelor auxiliare romane pe teritoriul Daciei
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.1.
   • Organizaţia executantă: UB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 10,072
  • Alimentarea bazelor de date cu informaţii privind fortificaţiile de pe limesul Scythiei Minor şi a prezenţei armatei romane
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.1.
   • Organizaţia executantă: IAB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 15,688
  • Alimentarea bazelor de date cu informaţii privind cultura materială a sarmaţilor din Muntenia
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.1.
   • Organizaţia executantă: IAIAC
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 10,369
  2009 - Etapa III
 • Recuperarea componentei mentale, culturale a peisajului arheologic prin analize spaţiale şi mijloace statistice şi redactarea studiilor privind impactul prezenţei militare Romane la Dunărea de Jos
  • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat:
  • Organizaţia executantă:
  • Termen: 01.01 - 31.12
  • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
   • rapoarte asupra analizelor spaţiale
   • hărţi şi planuri în format digital şi analogic
   • liste de coordonate
   • modele de utilizare a terenului
   • publicaţii
   • suporturi de curs
   • MapServer
  • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 809740
 • Evaluarea şi valorificarea preliminară a modelelor teoretice şi a rezultatelor cercetării
  • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat:
  • Organizaţia executantă:
  • Termen:
  • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
   • Articole ştinţifice
   • colecţii de date cartografice
   • publicaţii
  • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei):
 • Completarea şi rafinarea rezultatelor cercetării
  • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat:
  • Organizaţia executantă:
  • Termen:
  • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
   • rapoarte de analize spaţiale
   • liste de coordonate
   • colecţii de date inventariate în baze de date
   • Site web
   • structuri de baze de date accesibile online
   • server de baze de date
   • suporturi de curs
   • prelegeri
   • ansamblu cartografic multilayer
  • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei):
 • Dezvoltarea referinţelor spaţiale primare. Colectarea şi prelucrarea datelor spaţiale (hărţi şi planuri de şantier) în format raster
  • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
  • Organizaţia executantă: DD
  • Termen:
  • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
   • hărţi topografice la diferite scări în format analogic şi digital
   • planuri de detaliu cu situaţiile arheologice în format analogic şi digital
   • set de ipoteze asupra habitatului uman antic
   • liste de coordonate pentru puncte din Sistemul geodezic Naţional
  • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei):
 • Activitatea III. 2.
  • Verificarea ipotezelor de lucru asupra habitatului antic prin ntegrarea spaţială a informaţiilor arheologice si colectare de date în teren
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.02 - 30.02
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date cartografice
    • coordonate pentru puncte de referinţă
    • set de ipoteze asupra habitatului uman antic
    • seturi de date geofizice
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 21,800
  • Ridicări topografice ale reliefului în siturile militare romane din Dobrogea. Prospecţiuni geofizice
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date cartografice
    • coordonate pentru puncte de referinţă
    • set de ipoteze asupra habitatului uman antic
    • seturi de date geofizice
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 21,800
 • Activitatea III. 3.
  • Elaborarea de modele conceptuale referitoare la utilizarea configuratiei terenului in arhitectura militara romana (limesul rasaritean) pe baza analizei informaţiilor arheologice cu referinţă spaţială şi a datelor geofizice
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.2.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.01 - 15.02
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • rapoarte asupra analizelor spaţiale
    • hărţi şi planuri în format digital şi analogic
    • liste de coordonate
    • modele conceptuale de utilizare a terenului
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 22,139
  • Elaborarea modelelor de posibile utilizări ale terenului, în scop militar, în funcţie de factori strict cuantificabili - topografie, resurse naturale, căi de comunicaţie etc.
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.2.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • hărţi topografice la diferite scări în format analogic şi digital
    • modele tridimensionale ale reliefului
    • fotografii aeriene georeferenţiate
    • fişe de puncte ale reţelei geodezice de spijin şi de ridicare
    • tabele de măsurători topografice
    • Clustere spaţiale
    • Profile altimetrice
    • Raport asupra ariilor de vizibilitate pentru fiecare moument în parte
    • Raport asupra ariilor de vizibilitate comparate şi interconectate
    • Model al posibilelor rute de circulaţie şi căi de acces antice
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 22,139
 • Activitatea III. 4.
  • Prospecţiuni geofizice în situri arheologice romane
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.01 - 30.03
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 20,000
  • Prospecţiuni geofizice în situri romane
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă: UB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 20,000
 • Activitatea III. 5.
  • Prelucrarea si interpretarea datelor culese din teren prin mijloace geofizice
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.2
   • Organizaţia executantă:
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • teorii asupra habitatului antic
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 20,000
  • Prelucrarea si interpretarea datelor culese din teren prin mijloace geofizice
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.2.
   • Organizaţia executantă: UB
   • Termen: 01.02 - 30.03
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • teorii asupra habitatului antic
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 20,000
 • Activitatea III. 6.
  • Redactarea studiilor privind impactul prezenţei militare Romane la Dunărea de Jos
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.2.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.03 - 15.04
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • publicaţii
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 92,523
  • Redactarea studiului privind prezenţa trupelor auxiliare Romane în provincia Moesia Inferior
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.2.
   • Organizaţia executantă: IAB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • publicaţie ştinţifică
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 15,680
  • Redactarea studiului privind prezenţa trupelor auxiliare Romane în provincia Moesia Superior
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.2.
   • Organizaţia executantă: MNIR
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • publicaţie ştinţifică
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 61,730
  • Redactarea studiului Auxilia Daciae
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.2.
   • Organizaţia executantă: UB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • publicaţie ştinţifică
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 15,113
 • Activitatea III. 7.
  • Organizarea de seminarii-cursuri opţionale la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie axate pe identificarea limesului roman ca patrimoniu de importanţă universală şi problemele conexe
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.5.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.01 - 15.04
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • raport de activitate
    • suporturi de curs
    • comunicări
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 113,309
  • Elaborarea programei seminariilor-cursurilor privind Limesul ca monument de importanta europeană şi elaborarea unor materiale didactice
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.5.
   • Organizaţia executantă: UB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • suporturi de seminar-curs
    • comunicări
    • prezentare multimedia a problemelor Limesului în România
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 15,113
  • Asistarea UB la elaborarea programei şi la desfăşurărarea propriu-zisă a seminarului-curs axat pe identificarea Limesului romane ca patrimoniu de importanţă universală prin punerea la dispoziţie a documentaţiei privind situaţia Limesului în judeţele Braşov, Covasna şi în Muntenia şi Oltenia
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.5.
   • Organizaţia executantă: MNIR
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • suporturi de curs
    • baze de date pentru situri
    • colecţii de date cartografice
    • colecţii de date fotografice
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 61,770
  • Asistarea UB la elaborarea programei şi la desfăşurărarea propriu-zisă a seminarului-curs axat pe identificarea Limesului romane ca patrimoniu de importanţă universală prin punerea la dispoziţie a documentaţiei privind situaţia Limesului între Durostorum-Halmyris
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.5.
   • Organizaţia executantă: IAB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • suporturi de curs
    • baze de date pentru situri
    • colecţii de date cartografice
    • colecţii de date fotografice
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 15,685
  • Introducerea in baze de date şi in format web a datelor din fortificaţia de la Rucăr.
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.5.
   • Organizaţia executantă: IAIAC
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colectii de date
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 20,741
  • Prezentarea unei prelegeri în cadrul seminarului-curs de folosire a tehonologiei GIS în studierea Limesului
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.5.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • prezentare multimedia
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 0
 • Activitatea III. 8.
  • Formularea ipotezelor integratoare asupra habitatului uman antic pe baza informatiilor din documentaţia cartografica disponibila (în arhive, fototeci, baze de date publice sau comerciale)
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.04 - 15.05
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • hărţi şi planuri topografice
    • liste de coordnate
    • set de ipoteze asupra habitatului uman antic
    • ansamblu cartografic multilayer
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 21,000
  • Dezvoltarea referinţelor spaţiale primare. Colectarea şi prelucrarea datelor spaţiale (hărţi şi planuri de şantier) în format raster
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • hărţi topografice la diferite scări în format analogic şi digital
    • set de ipoteze asupra habitatului uman antic
    • planuri de detaliu cu situaţiile arheologice în format analogic şi digital
    • liste de coordonate pentru puncte din Sistemul geodezic Naţional
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 21,000
 • Activitatea III . 9.
  • Verificarea ipotezelor de lucru asupra habitatului uman antic prin integrarea spaţială a monumentelor arheologice studiate
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 15.05 - 31.06
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date cartografice
    • set de ipoteze asupra habitatului uman antic
    • liste de coordonate
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 21,150
  • Ridicări topografice ale reliefului în siturile din romane vestul Munteniei. Studii geofizice
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • seturi de date geofizice
    • colecţii de date cartografice
    • set de ipoteze asupra habitatului uman antic
    • coordonate pentru puncte de referinţă
    • seturi de date geofizice
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 21,150
 • Activitatea III. 10.
  • Evaluarea modelelor spaţiale referitoare la comportamentul habitaţional antic pe baza seturilor de date geodezice şi a prospecţiunilor geofizice.
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.2.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.06 - 30.06
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • Articole ştinţifice
    • rapoarte ale anlizelor spaţiale
    • modele conceptuale de utilizare a terenului
    • hărţi şi planuri în format digital şi analogic
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 21,240
  • Realizarea modelelor de posibile utilizări ale terenului în funcţie de factori strict cuantificabili - topografie, resurse naturale, căi de comunicaţie etc., în vederea identificării structurilor comportamentale habitaţionale, eventual predictibile.
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.2.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • hărţi topografice la diferite scări în format analogic şi digital
    • planuri de situaţie la diferite scări în format analogic şi digital
    • modele tridimensionale ale reliefului
    • fotografii aeriene georeferenţiate
    • fişe de puncte ale reţelei geodezice de spijin şi de ridicare
    • tabele de măsurători topografice
    • Clustere spaţiale
    • Profile altimetrice
    • Raport asupra ariilor de vizibilitate pentru fiecare moument în parte
    • Raport asupra ariilor de vizibilitate comparate şi interconectate
    • model conceptual al posibilelor rute de circulaţie şi căi de acces antice
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 21,240
 • Activitatea III. 11.
  • Testarea şi valorificarea capacităţii GIS de concepere a scenariilor habitaţionale antice şi de utilizare a terenului
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.2.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.01 - 30.06
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • model experimental
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 0
  • Elaborarea unui model experimental asupra capacităţii GIS de concepere a scenariilor habitaţionale.
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.2.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • model experimental
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 0
 • Activitatea III. 12.
  • Diseminarea rezultatelor la nivel naţional şi internaţional
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.2.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.01 - 30.06
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • publicaţii ştinţifice
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 172,506
  • Elaborarea publicaţiei ştinţifice Auxilia Thracum
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.2.
   • Organizaţia executantă: IAB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • publicaţie ştinţifică
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 31,458
  • Elaborarea publicaţiei ştinţifice Rucăr
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.2.
   • Organizaţia executantă: IAIAC
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • publicaţie ştinţifică
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 11,550
  • Elaborarea broşurii de prezentare The Roman Frontiers in Romania
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.2.
   • Organizaţia executantă: MNIR
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • broşura de prezentare
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 101,162
  • Organizarea unei serii de prelegeri şi comunicări în cadrul seminarului de arheologie "Vasile Pârvan" în cadrul căruia membri echipei vor prezenta rezultatele parţiale ale proiectului.
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.2.
   • Organizaţia executantă: UB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • prelegeri
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 28,336
 • Activitatea III. 13.
  • Formularea ipotezelor asupra habitatului uman antic pe baza informatiilor din documentaţia cartografica disponibila (în arhive, fototeci, baze de date publice sau comerciale)
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.07 - 30.09
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • hărţi şi planuri topografice
    • liste de coordnate
    • set de ipoteze asupra habitatului uman antic
    • ansamblu cartografic multilayer
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 21,100
  • Dezvoltarea referinţelor spaţiale primare. Colectarea şi prelucrarea datelor spaţiale (hărţi şi planuri de şantier) în format raster
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • hărţi topografice la diferite scări în format analogic şi digital
    • set de ipoteze asupra habitatului uman antic
    • planuri de detaliu cu situaţiile arheologice în format analogic şi digital
    • liste de coordonate pentru puncte din Sistemul geodezic Naţional
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 21,100
 • Activitatea III. 14.
  • Verificarea ipotezelor de lucru asupra habitatului antic prin integrarea spaţială a monumentelor arheologice studiate
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.07 - 15.10
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date cartografice
    • set de ipoteze asupra habitatului uman antic
    • liste de coordonate
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 21,132
  • Ridicări topografice ale reliefului în siturile romane din sudul Moldovei si sud-estul Transilvaniei; Prospecţiuni geofizice
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date cartografice
    • set de ipoteze asupra habitatului uman antic
    • coordonate pentru puncte de referinţă
    • seturi de date geofizice
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 21,132
 • Activitatea III. 15.
  • Evaluarea modelelor spaţiale referitoare la comportamentul funerar antic (epoca romană)
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.2.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.09 - 31.12
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • rapoarte asupra analizelor spaţiale
    • hărţi şi planuri în format digital şi analogic
    • liste de coordonate
    • modele conceptuale de utilizare a terenului
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 21,165
  • Realizarea modelelor de posibile utilizări ale terenului în funcţie de factori strict cuantificabili - topografie, resurse naturale, căi de comunicaţie etc., în vederea identificării structurilor comportamentale funerare în antichitate, pe baza seturilor de date geodezice şi a prospecţiunilor geofizice.
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.2.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • hărţi topografice la diferite scări în format analogic şi digital
    • planuri de situaţie la diferite scări în format analogic şi digital
    • modele tridimensionale ale reliefului
    • fotografii aeriene georeferenţiate
    • fişe de puncte ale reţelei geodezice de spijin şi de ridicare
    • tabele de măsurători topografice
    • Clustere spaţiale
    • Profile altimetrice
    • modele conceptuale asupra ariilor de vizibilitate pentru fiecare moument în parte
    • modele conceptuale de vizibilitate comparate şi interconectate
    • Modele de circulaţie şi căi de acces antice
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 21,165
 • Activitatea III. 16.
  • Prospecţiuni geofizice în situri arheologice romane
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.07 - 30.09
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 20,000
  • Prospecţiuni geofizice în situri romane
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă: UB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 20,000
 • Activitatea III. 17.
  • Prelucrarea si interpretarea datelor culese din teren prin mijloace geofizice
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stt: A.1.2
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.10 - 30.11
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • teorii asupra habitatului antic
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 20,000
  • Prelucrarea si interpretarea datelor culese din teren prin mijloace geofizice
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.2.
   • Organizaţia executantă: UB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • teorii asupra habitatului antic
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 20,000
 • Activitatea III. 18.
  • Elaborarea de modele colaborative pentru asigurarea comunicării rezultatelor ştiinţifice între partenerii proiectului, instituţiile de cultură din teritoriu, studenţi şi masteranzi
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.2.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.09 - 31.12
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • Model de construcţie a unei platforme web pentru comunicare
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 0
  • Elaborarea de modele colaborative pentru asigurarea comunicării rezultatelor ştiinţifice între partenerii proiectului, instituţiile de cultură din teritoriu, studenţi şi masteranzi
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.2.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • Model de construcţie a unei platforme web pentru comunicare
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 0
 • Activitatea III. 19.
  • Realizarea modelului colaborativ pentru asigurarea comunicarii intre membrii proiectului si a schimbului de date
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.3.5.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • Tehnologie pentru asigurarea unui mediu de lucru securizat in retea pentru partenerii proiectului
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 33,387
  • Gestionarea şi implementarea soluţiei tehnice serverului ce va găzdui bazele de date online
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.3.5.
   • Organizaţia executantă: MNIR
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • server de baza de date relational-obiectuale
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 33,387
  • Realizarea modelului colaborativ pentru asigurarea comunicării rezultatelor ştiinţifice între partenerii proiectului, instituţiile de cultură din teritoriu, studenţi şi masteranzi
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.3.5.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • Tehnologie pentru asigurarea unui mediu de lucru securizat in retea pentru partenerii proiectului
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 0
 • Activitatea III. 20.
  • Inventarierea monumentelor arheologice
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.1.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.07 - 30.10
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date indexate în structuri informatice de baze de date
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 68,535
  • Alimentarea bazelor de date cu artefacte romane descoperite pe teritoriul Munteniei şi Olteniei
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.1.
   • Organizaţia executantă: MNIR
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 33,380
  • Alimentarea bazelor de date cu informaţii privind fortificaţiile romane din jud. Covasna, Braşov şi prezenţa trupelor auxiliare romane pe teritoriul Daciei
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.1.
   • Organizaţia executantă: UB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 14,165
  • Alimentarea bazelor de date cu informaţii privind fortificaţiile de pe limesul Scythiei Minor şi a prezenţei armatei romane
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.1.
   • Organizaţia executantă: IAB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 9,440
  • Alimentarea bazelor de date cu informaţii privind cultura materială a sarmaţilor din Muntenia
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.1.
   • Organizaţia executantă: IAIAC
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 11,550
 • Activitatea III. 21.
  • Organizarea de seminarii-cursuri optionale la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie axate pe identificarea limesului roman ca patrimoniu de importanta universala si problemele conexe
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.5.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.09 - 10.12
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • raport de activitate
    • suporturi de curs
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 57,004
  • Elaborarea programei de curs axate pe identificare Limesului roman de pe teritoriul României şi problemele legate de prezenţa armatei romane
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.5.
   • Organizaţia executantă: UB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • suport de curs
    • prelegri introductive despre Limes şi armata romană în Imperiu
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 14,171
  • Asistarea partenerilor de la UB şi susţinerea unei prelegeri privind situaţia documentării Limesului în judeţele Braşo, Covasna şi în Muntenia şi Oltenia
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.5.
   • Organizaţia executantă: MNIR
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • suporturi de curs
    • baze de date pentru situri
    • baze cartografice
    • baze fotografice
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 33,395
  • Asistarea partenerilor de la UB şi susţinerea unei prelegeri privind situaţia documentării Limesului între Durostorum şi Halmyris şi prezenţa armatei romane în această zonă
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.5.
   • Organizaţia executantă: IAB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • suporturi de curs
    • baze de date pentru situri
    • baze cartografice
    • baze fotografice
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 9,438
  2010 Etapa IV
 • Diseminarea rezultatelor cercetării la nivel naţional şi internaţional.
  • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat:
  • Organizaţia executantă:
  • Termen: 01.01 - 30.09
  • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
   • Colecţii de date accesibile online
   • Manuscris
   • Rapoarte
   • pagina web
   • harti si modele conceptuale spatiale
   • teorii asupra habitatului antic
  • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 320,966
 • Activitatea IV. 1.
  • Prospecţiuni geofizice în situri arheologice romane
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.07 - 31.08
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 20,000
  • Prospecţiuni geofizice în situri romane
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.1.
   • Organizaţia executantă: UB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • colecţii de date
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 20,000
 • Activitatea IV. 2.
  • Prelucrarea si interpretarea datelor culese din teren prin mijloace geofizice
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.2
   • Organizaţia executantă:
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • teorii asupra habitatului antic
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 20,000
  • Prelucrarea si interpretarea datelor culese din teren prin mijloace geofizice
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.2.
   • Organizaţia executantă: UB
   • Termen: 01.08 - 10.09
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • teorii asupra habitatului antic
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 20,000
 • Activitatea IV. 3.
  • Finalizarea publicării rezultatelor proiectului on-line
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.2
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.01 - 10.09
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • Colecţii de date accesibile online
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 214,899
  • Publicarea on-line a bazei de date privind situţia fortificaţiilor romane de pe teritoriul judeţelor Covasna şi Braşov
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.2.
   • Organizaţia executantă: UB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • Colecţii de date accesibile online
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 26,504
  • Publicarea on-line a bazei de date privind situţia fortificaţiilor romane din Oltenia, Muntenia şi finalizarea manuscrisului privind descoperirile de artefacte romane de pe teritoriul Munteniei
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.2.
   • Organizaţia executantă: MNIR
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • publicaţie
    • Colecţii de date accesibile online
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 138,318
  • Finalizarea şi publicarea on-line a bazei de date privind situaţia fortificaţiilor romane de pe limesul Scythiei Minor
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.2.
   • Organizaţia executantă: IAB
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • Colecţii de date accesibile online
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 34,252
  • Publicarea online pe pagina web a proiectului a sintezei documentaţiei privind prezenţa sarmaţilor în Câmpia Munteniei.- baze de date
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: B.2.
   • Organizaţia executantă: IAIAC
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • pagină web cu sinteza documentaţiei privind prezenţa sarmaţilor în Câmpia Munteniei
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 15,825
 • Activitatea IV. 4.
  • Sinteza teoretica finala asupra modelelor spaţiale comportamentale antice în sfera militară habitaţională şi funerară.
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.2.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen: 01.01 - 10.09
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • rapoarte asupra analizelor spaţiale
    • hărţi şi planuri în format digital şi analogic
    • liste de coordonate
    • modele teoretice de utilizare a terenului
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 66,067
  • Definitivarea modelelor de posibile utilizări ale terenului în funcţie de factori strict cuantificabili - topografie, resurse naturale, căi de comunicaţie etc., în vederea identificării structurilor comportamentale din sfera militară, habitaţională şi funerară în antichitate
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.1.2.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • hărţi topografice la diferite scări în format analogic şi digital
    • planuri de situaţie la diferite scări în format analogic şi digital
    • modele tridimensionale ale reliefului
    • fotografii aeriene georeferenţiate
    • fişe de puncte ale reţelei geodezice de spijin şi de ridicare
    • tabele de măsurători topografice
    • Clustere spaţiale
    • Profile altimetrice
    • Modelarea ariilor de vizibilitate pentru fiecare moument în parte
    • Modelarea ariilor de vizibilitate comparate şi interconectate
    • Model al posibilelor rute de circulaţie şi căi de acces antice
    • Modele predictive arheologice (APM)
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 66,067
 • Activitatea IV. 5.
  • Elaborarea modelului experimental de investigare interdisciplinara complexa in situri arheologice din epoca romana
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.2.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • model experimental
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 0
  • Elaborarea modelului experimental de investigare interdisciplinara complexa in situri arheologice din epoca romana
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.2.2.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • model experimental
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 0
 • Activitatea IV. 6.
  • Realizarea tehnologiei de investigare interdisciplinara complexa in siturile arheologice din epoca romana
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.3.5.
   • Organizaţia executantă:
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
    • Tehnologie de investigare disciplinara complexa utilizabila de catre institutii CDI si institutii culturale
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 0
  • Realizarea tehnologiei de investigare interdisciplinara complexa in siturile arheologice din epoca romana
   • Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat: A.3.5.
   • Organizaţia executantă: DD
   • Termen:
   • Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor:
   • Necesar resurse financiare*) (Valoare in lei): 0
en | ro