Obiective

Scopul

Aşa cum este definit de The Project Management Institute, scopul proiectului este suma totală a produselor proiectului şi cererile sau caracteristicile acestuia. Scopul cercetării noastre este pe de o parte reprezentată de activitatea de teren, dublată de o minuţioasă documentare şi desigur prelucrare integrată a informaţiei, respectiv:

  • înregistrarea tututor vestigiilor arheologice relevante prin prisma obiectivelor propuse. Vom avea în vedere cartarea, folosind metode moderne de măsurare şi înregistrare a datelor (staţie totală, GPS), a fortificaţiilor, reţelelor rutiere, turnurilor de semnalizare, sistemelor defensive lineare, aşezărilor şi necropolelor cunoscute din repertoriile arheologice şi din bibliografia existentă.
  • generarea unor hărţi de detaliu folosind aceste informaţii, respectiv la scară generală, care vor fi conectate la baza de date.
  • crearea unei baze de date flexibile, concepută în mod special pentru cercetarea arheologică modernă (aşadar şi pluridisciplinară), care să includă informaţii referitoare la cercetările arheologice propriu-zise, la artefactele şi complexele arheologice descoperite, la fotografii şi la rezultatele cercetărilor pluridisciplinare, dublate de introducerea în bazele de date, care vor fi conectate cu aceste interfeţe grafice, a tuturor informaţiilor de care dispunem în prezent.
  • integrarea şi administrarea întregii informaţii - grafică, bază de date, topografică, fotografică şi inter-disciplinară- într-un proiect GIS, pentru a crea şi dezvolta continuu o arhivă ce ar asigura calitatea cercetărilor arheologice viitoare.
  • realizarea unor produse culturale care să se adreseze publicului larg (vizitatorii muzeelor şi ai siturilor arheologice respective - incluzând aici şi muzeele de sit), anume: filme documentare de scurt metraj, trasee virtuale ale unor situri sau expoziţii, reconstituiri 3D.
  • organizarea unor colocvii care să permită atât diseminarea rezultatealor cercetărilor în mediul academic, cât în special confruntarea de idei ce stă la baza unei cercetări de calitate
  • publicarea unor rapoarte, articole, lucrări (şi monografice), broşuri şi cataloage pe format clasic dar în special printr-o interfaţă web, pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor.

Obiective

Proiectul urmăreşte identificarea unor soluţii menite să optimizarea colaborarea dintre instituţiile ale căror specialişti sunt implicaţi în cercetarea şi valorificare ştiinţifică a patrimoniului antic de pe teritoriul României, atât printr-un management de proiect eficient, cât şi prin interconectarea resurselor de care acestea dispun. Se va urmări creşterea competitivităţii în cercetare dezvoltare prin stimularea parteneriatelor în domeniile prioritare, concretizate în tehnologii, produse şi servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme complexe şi crearea mecanismelor de implementare.

În ceea ce priveşte obiectivele specifice, finalizarea fiecărei etape din acest proiect a fost concepută să se concretizeze prin publicarea (on-line şi prin seria de publicaţii propuse) periodică şi sistematică a celor mai recente rezultate ale cercetărilor noastre, care vor capta atenţia atât a comunităţii academice cât şi a publicului larg şi a autorităţilor locale. Integrarea proiectului în cadrul proiectelor "Frontiers of the Roman Empire", derulat sub egida UNESCO, respectiv "Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, derulat de Römisch-Germanische Kommission (RGK) Frankfurt a.M., va creşte competitivitatea cercetării din acest domeniu în România. Acest fapt va conduce implicit şi la conştientizarea importanţei siturilor respective, fapt care va constitui astfel un important element de cunoaştere şi recunoaştere a patrimoniului antic. Se scontează că acest fapt va avea ca efect demararea unor măsuri pentru conservarea şi restaurarea monumentelor respective (componentă importantă a programelor de valorificarea şi dezvoltare a patrimoniului cultural naţional) în vederea includerii lor în diferite pachete de itinerarii şi servicii turistice, ca o componentă a unor programe de dezvoltare durabilă a zonelor respective.

Din perspectiva publicării on-line vom urmări realizarea unor resurse (baze de date, hărţi, bibliografii, sinteze etc) care să fie accesibile specialiştilor, studenţilor, respectiv publicului larg şi constituirea unui grup operativ de lucru care să poată asigura dezvoltarea temelor de cercetare, inclusiv actualizarea permanentă a resurselor disponibile on-line.

Seria de publicaţii va conţine monografii şi studii de sinteză în colecţia CRMS, în publicaţii speciale sau aparţinând structurii acestuia din urmă, menite să pună în circulaţie rezultatele proiectelor de valorificare a patrimoniului şi resurselor create prin aceste programe.

Nu în ultimul rând vom încerca să creăm un nucleu specializat în interiorul CRMS, care la rândul său să pregătească o nouă serie de specialişti familiarizaţi cu problemele legate de cercetarea arheologică modernă şi diseminarea rezultatelor sale.

en | ro