Bibliografie

A B C D E F G H I L M N O P R S T-Ţ V W Z | ABREVIERI
  A
 • Alicu, D. 1973: Turnuri de porţi la castrele romane din Dacia. ActaMN 10, 107-25.
 • Alicu, D. 1980: Le camp legionnaire de Sarmizegetusa. Potaissa 2, 23-8.
 • Alicu, D. 1983: Elemente de echipament militar descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I). ActaMN 20, 391-6.
 • Amon, L.D. 2004: Armamentul şi echipamentul armatei romane din Dacia sud-carpatică, Craiova, 390 p.
 • Ardeţ, A., Ardeţ, Lucia, Carmen 2002-2003: O nouă fortificaţie militară descoperită la Tibiscum-Iaz (A New Roman Military Fortification discovered in Tibiscum-Iaz), AB 10-11, 109-130.
 • Ardevan, R. 2004b: Note on the centurion P. Tenacius Vindex [CIL III 1481, 6265]. Novensia 15, 99-105.
 • Avram, R., Amon, L. 1999: Cercetări arheologice efectuate la Castra Traiana (Sânbotin, com. Dăneşti, jud. Vâlcea). Oltenia 11, 41-53.
 • Avram, R., Avăsiloaiei, D. 1995: Garnizoana romană de la Castra Traiana. SCIVA 46/2, 139-95.
 • Avram, R., Petolescu, C.C. 1999: Les fouilles archéologiques sur la frontičre de Dacie Malvensis (1983-1997). Limes 17 Zalău, 187-98.
^ sus
  B
 • Bădescu, M.I. 1981: Ştampile tegulare de la Voineşti, Muscel, com. Lereşti (jud.Argeş). SCIV 32/2, 291-5.
 • Bajusz, I. 2005: Das Militäramphitheater von Porolissum in Dakien (Kreis Sălaj, Rumänien), Limes 19 Pécs, 871-890.
 • Bakó, G. 1975: Numerus Illyricorum la Hoghiz. SCIVA 26/1, 141-6.
 • Bakó, G. 1977: O vexilaţie a legiunii a XIII-a Gemina în sud-estul Transilvaniei. SCIVA 28/2, 195-208.
 • Bakó, G. 1980: Cohors I Bracaraugustanorum. SCIVA 31/4, 631-5.
 • Bălaşa-Mofleni, D. 1941: Pentru castrul Pelendava. Oltenia 2, 74-5.
 • Balla, L. 1971: Numerus Maurorum Hispanorum in Dakien. Alba Regia 12, 245-7 = Balla 2000, 55-61.
 • Băluţă, Cl.L. 1978: Un tubicen al legiunii a XIII-a Gemina la Apulum. Apulum 16, 169-74.
 • Băluţă, Cl.L. 1980: Pedites et equites singulares in Dacia. Limes 12 Stirling, 831-40 = Apulum 18, 1980, 109-29.
 • Băluţă, Cl.L. 1987a: Un missicius alae Batavorum ŕ Apulum. Apulum 24, 169-72.
 • Băluţă, Cl.L. 1995: Ştampile tegulare militare inedite descoperite la Apulum. I. Ştampile cu antroponim. Apulum 32, 205-229.
 • Băluţă, Cl.L. 1997: Tipuri de ştampile tegulare militare inedite desco¬perite la Apulum. II. Ştampile fără antroponim. Apulum 34, 133-68.
 • Băluţă, Claudia 2000: Tipuri de ştampile tegulare inedite descoperite recent la Apulum. Apulum 37/1, 369-78.
 • Băluţă, Claudia 2001a: Statuia unui legionar roman de la Apulum (The Stautue of a Roman Legionary at Apulum), Apulum 38.1, 199-202.
 • Barbu, V. 1973: Fortăreaţa romano-bizantină de la Sucidava în lumina cercetărilor din sectorul de sud-est. SCIV 24/1, 27-55.
 • Bărbulescu, Cornelia 2004: Arhitectura militară şi tehnica de construcţie la romani. Castrul de la Potaissa, Cluj-Napoca, 102 p.
 • Bărbulescu, Cornelia, Bărbulecu, M. 2004: Poarta principală a basilicii castrului de la Potaissa (The main gate from the basilica of the fortress at Potaissa), Studia Historica et Archaeologica, 27-34.
 • Bărbulescu, M. 1987: Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea V Macedonica şi castrul de la Potaissa, Cluj-Napoca, 203 p.
 • Bărbulescu, M. 1990: Les principia du camp légionaire de Potaissa. Limes 14 Carnuntum, 821-31.
 • Bărbulescu, M. 1997: Castrul legionar de la Potaissa (Turda). Das Legionslager von Potaissa Führer zu den archäologischen Denkmälern aus Dacia Porolissensis 7. Ghid al monumentelor din Dacia Porolissensis 7, Zalău, 87 p.
 • Bărbulescu, M. 1998: La Legio V Macedonica e lo scavo del castrum di Potaissa. Messana 19, 195-214.
 • Bărbulescu, M., Bărbulescu Cornelia 2004: Turda. Castrul roman de la Potaissa. Le camp légionnaire de Potaissa. The Roman legionary fortress of Potaissa (ghid turistic), Turda, 16 p.
 • Bărbulescu, M., Milea, Z., Cătinaş, Ana, Hopârtean, Ana 1978: Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în castrul roman de la Turda (1971-1976). Potaissa 1, 5-15.
 • Bărcăcilă, Al. 1931: Oraşul şi castrul roman de la Drubeta. Boabe de grâu 10-1, 445-80.
 • Bărcăcilă, Al. 1942: Raport asupra cercetărilor de la Drajna-de-Sus, Prahova. ACMIT, 106-9.
 • Bató, A. 1998: Problematica castrului roman de la Odorheiu Secuiesc (jud. Harghita). Angustia 3, 77-82.
 • Benea, Doina 1974: O insignă militară romană de la Romula. Oltenia 1, 69-74.
 • Benea, Doina 1976a: Câteva precizări cu privire la monumentele epigrafice ale cohortei I Sagittariorum la Drobeta. SCIV 27/1, 77-84.
 • Benea, Doina 1977a: Vexilaţii ale legiunii a V-a Macedonica la Drobeta în secolele III-IV. ActaMP 1, 173-9.
 • Benea, Doina 1978a: Die V Makedonische Legion auf dem Nördlischen Donau limes in 3.-4. Jahrhundert. ActaMN 15, 235-44.
 • Benea, Doina 1979: Cu privire la transferarea legiunii a IV-a Flavia Felix din Dacia în Moesia Superior. StComIC 1, 219-28.
 • Benea, Doina 1980: Numerus Palmyrenorum Tibiscensium. Contribuţii la istoria trupelor de palmyrieni din Dacia. Apulum 18, 131-40.
 • Benea, Doina 1982b: Contribuţii la cunoaşterea unităţilor militare din castrul roman de la Tibiscum. StComEIC 4, 173-84.
 • Benea, Doina 1983: Din istoria militară a Moesiei Superior şi a Daciei, Cluj, 257 p.
 • Benea, Doina 1985: Die Cohors I Vindelicorum CR p.f. in Dakien. Römische Geschichte, Altertumskunde und Epigraphik. Festschrift A. Betz, Wien, 47-58.
 • Benea, Doina 1985a: Numerus Maurorum Tibiscensium. Contribuţii la istoria trupelor de mauri din Dacia. Banatica 8, 139-54.
 • Benea, Doina 1986: Das Römerlarger von Tibiscum und seine Rolle in Verteidigungssystem von Süd-Westdakien. Limes 13 Aalen, 451-60.
 • Benea, Doina 1993: Castrul de pământ de la Tibiscum, (I). Banatica 12, 213-8.
 • Benea, Doina 1993: Castrul mic de la Tibiscum. SIB 16, 91-109.
 • Benea, Doina 1993a: Contribuţii la istoria vicilor militare din Dacia. SCIVA 44/3, 267-92.
 • Benea, Doina 1993b: Der Kastellvicus von Tibiscum. Coll. Roum.-Suisse 1, 173-8 = Despre vicus-ul militar de la Tibiscum. AUT 3, 1991, 37-47.
 • Benea, Doina 1993c: Castrul de la Tibiscum. SIB 17, 91-126.
 • Benea, Doina 1997: Cohors I Brittonum milliaria Ulpia torquata pia fidelis civium Romanorum. ActaMN 34/1, 53-60 = Beiträge Cluj, 45-52.
 • Benea, Doina 2002: Integrarea culturală a palmyrenilor în Dacia romană (Die kulturelle Integration der Palmyrer in Dazien), Apulum 39, 185-200.
 • Benea, Doina 2002b: Römische werkstätten in Dakien (I) (mit Bezugnahme auf die Herstellung von Schmuckstücken und militärische Ausrüstungs-gegenstände aus Bronze), Zwischen Rom und Barbaricum. Festschift fur T. Kolnik, Nitra, 41-65.
 • Benea, Doina 2003: Istoria aşezărilor de tip vici militares din Dacia romană (Die Geschichte der vici-militares-Siedlungen des römischen Dakien), Timişoara, 272 p.
 • Benea, Doina 2004-2005a: Armata Daciei şi campania din Orient a împaratului Gordian al III-lea (L'armee de la Dacie et la campagne de l'empereur Gordien III en Orient), AB 12-13, 171-186.
 • Benea, Doina 2005: Das römische Lager von Praetorium (Mehadia, Kreis Caraş-Severin, Rumänien), Limes 19 Pécs, 697-702.
 • Benea, Doina, Bona, P. 1994: Tibiscum, Bucureşti, 155 p.
 • Benea, Doina, Piso, I. 1985: Diploma militară de la Drobeta. Drobeta 6, 63-75.
 • Benea, Doina, Regep-Vlascici, Simona 2004: Organizarea internă a aşezărilor vicane din Dacia (III) Thermae (The internal organization of the Roman vici in Dacia (III) Thermae), ActaMP 26, 235-244.
 • Bichir, Gh. 1985: Centrul militar roman de la Buridava. TD 6/1-2, 93-104.
 • Bogdan-Cătăniciu, Ioana 1974: Limesul roman în sectorul de sud-est al Daciei. IMCD, 51-8.
 • Bogdan-Cătăniciu, Ioana 1974a: Nouvelles données sur le limes Transalutanus. Limes 9 Mamaia, 259-65.
 • Bogdan-Cătăniciu, Ioana 1974b: Cercetări în castellum de la Rucăr. SCIV 25/2, 277-88.
 • Bogdan-Cătăniciu, Ioana 1977: Le limes du sud-est de la Dacie et les relations des Romains avec la population de la Valachie. Limes 10 Xanten, 388-403.
 • Bogdan-Cătăniciu, Ioana 1977a: Nouvelles recherches sur le limes du sud-est de la Dacie. Limes 11 Székesfehérvár, 333-53.
 • Bogdan-Cătăniciu, Ioana 1980: Săpăturile pe linia de fortificaţii trasalutană. MCA 14 Tulcea, 658-60.
 • Bogdan-Cătăniciu, Ioana 1981: Evolution of the System of Defence Works in Roman Dacia. BAR IS 116, Oxford, 121 p.
 • Bogdan-Cătăniciu, Ioana 1982: Despre unele cercetări recente pe "limes alutanus". SCIV 32/4, 543-52.
 • Bogdan-Cătăniciu, Ioana 1984: Cu privire la Muntenia în sistemul defensiv al Imperiului roman. ActaMN 21, 125-43.
 • Bogdan-Cătăniciu, Ioana 1986a: Repčres chronologiques pour le limes sud-est de la Dacie. Limes 13 Aalen, 461-8.
 • Bogdan-Cătăniciu, Ioana 1987: Câteva consideraţii asupra limesului Daciei. ActaMP 11, 181-90.
 • Bogdan-Cătăniciu, Ioana 1990: Quelques considerations sur le limes de la Dacie. Limes 14 Carnuntum, 805-20.
 • Bogdan-Cătăniciu, Ioana 1993: Fortifications de terre trajanes en Dacie et dans le nord de la Mésie Inférieure. ActaMN 26-30/1.1, 49-66.
 • Bogdan-Cătăniciu, Ioana 1994: Castella de la Urluieni. SCIVA 45/4, 327-55.
 • Bogdan-Cătăniciu, Ioana 1997: Dacia şi strategia romană. Civilizaţia romană, 8-26.
 • Bogdan-Cătăniciu, Ioana 1997: La Dacie et la stratégie romaine face aux menaces de l'est. Limes 16 Rolduc, 101-108.
 • Bogdan-Cătăniciu, Ioana 1997: Muntenia în sistemul defensiv al Imperiului Roman. Wallachia in the Defensive System of the Roman Empire 1st-3th centuries A.D., Alexandria, 195 p.
 • Bogdan-Cătăniciu, Ioana 1999: La Dacie et la stratégie romaine face aux menaces de l'Est. Limes 17 Zalău, 743-54.
 • Bogdan-Cătăniciu, Ioana 2005a: Dacia's borders under Trajan's rule-Remarks, Limes 19 Pécs, 723-734.
 • Bondoc, D. 2000: Un detaşament din Legiunea VII Claudia la Cioroiu Nou, jud. Dolj. SCIVA 50/1-2, 117-21.
 • Bondoc, D. 2001: A Detachment of Legio VII Claudia at Cioroiu Nou (Dolj County, Romania), Die Archäologie und Geschichte der Region des Eisernen Tores zwischen 106-275 n. Chr., Bucureşti, 177-182.
 • Bondoc, D. 2005a: A lost historical monument: The Roman and late Roman fortification from Ada-Kaleh Island, Limes 19 Pécs, 793-800.
 • Borza, Al. 1942: Valul roman de la Timişoara. RISBC 10, 373-80.
 • Borza, Al. 1943a: Cetăţile romane dintre Tibiscum şi Sarmizegetusa. RISBC 11, 209-20.
 • Borza, Al. 1944: Informations nouvelles sur le camp romain de Cenad. Dacia 9-10, 551-5.
 • Borza, Al. 1944: Noui date relativ la cetăţile romane dintre Tibiscum şi Sarmizegetusa. RISBC 12, 686-94.
 • Bounegru, O. 1997: Considérations concernant le transport des marchandises et le ravitaillement de l'armée sur le limes du Bas-Danube. Limes 16 Rolduc, 311-3.
 • Bozu, O. 1977: Cohors I Sagittariorum la Zăvoi (jud. Caraş-Severin). Banatica 4, 131-4.
 • Buday, Á. 1925: Rómaikori leletek. 1. Diploma militare. 2. Bronz téglabélyegzö. Dolgozatok-Travaux 1, 26-9.
 • Buday, Á. 1927: Vitás kérdések: Limes problémák (Limes problemen). Dolgozatok-Travaux 3, 123-9.
 • Bujor, E. 1983: Lucrările de restaurare şi consolidare la castrul cu zid de piatră de la Bumbeşti-Jiu (jud. Gorj). MCA 15 Braşov, 350-1.
^ sus
  C
 • Cantacuzino, G. 1928a: Câteva corpuri barbare din armata romană de la Augustus la Diocleţian, Bucureşti, 231 p.
 • Cantacuzino, G. 1928a: Un papyrus latin relatif ŕ la défense du Bas Danube. RHSE 5, 38-74.
 • Cantacuzino, G. 1944: Le grand camp romain situé prčs de la commune de Băneasa (dép. de Teleorman). Dacia 9-10, 441-72.
 • Chifor, I., Russu, I.I. 1973: Diploma militară romană din anul 123 e.n. din colecţia Muzeului din Gherla. RM 10/5, 465-7.
 • Chivulescu, C. Elena 1983: Restaurarea unei piese de armură romană. Cnemida din bronz. RMM(M) 20/9, 56-9.
 • Christescu, V. 1933: Il castro romano di Frumoasa (Romania). Boll. della Comm. Arch. Com. 60, 35-46.
 • Christescu, V. 1934: Le trésor de monnaies de Săpata-de-Jos et la date du limes romain de la Valachie. Istros 1, 73-80.
 • Christescu, V. 1935: Le "castellum" romain de Săpata-de-Jos. Dacia 5-6, 435-47.
 • Christescu, V. 1937: Istoria militară a Daciei Romane, Bucureşti, 269 p.
 • Cioflan, T., Constantinescu, G. 1987: Consideraţii privind existenţa unor fortificaţii romane în zona Curtea de Argeş. StComCArgeş 2, 10-2.
 • Crăciunoiu, C. 2002: Ofiţeri romani decoraţi în urma războaielor dacice (Roman officers awarded as a result of the Dacian wars), Anuarul Muzeului Marinei Constanţa, 5, 187-193.
 • Cristudor, M. 1972: Limes transalutanus. StComPiteşti 4, 229-41.
 • Croitoru, C. 2002a: Consideraţii generale asupra fortificaţiilor liniare romane din stânga Dunării de Jos (General consideration about the Roman liniar fortifications on the Left Down Danub), BCŞS 8, 59-64.
 • Croitoru, C. 2004: Fortificaţii liniare romane în stânga Dunării de Jos - secolele I-IV p. Chr. I (Fortifications linéaires romanes ŕ gauche de la région du Bas Danube - Ier - IVe sičcles a. J.-Chr; Roman Linear Fortifications on the Left Bank of the Danube of the Danube - I-IV BC), Galaţi, 207 p.
 • Croitoru, C. 2004a: Considérations sur le concept de limes dans la région du Bas Danube, Quaderni della Casa romena di Venetia, Bucureşti, 3, 39-50.
^ sus
  D
 • Daicoviciu, C. 1931a: Micia I. Cercetări asupra castrului. (Cu un "Supliment epigrafic"). Richerche sul castro. (Con un "Supple¬mentum epigraphicum"). ACMIT 3, 3-44 = Dacica 162-87.
 • Daicoviciu, C. 1942: Bănatul şi iazygii. Apulum 1, 98-109 = Dacica, 271-79 = Balcania 7, 1944, 269 sq.
 • Daicoviciu, C. 1953c: O nouă diplomă militară din Dacia. SCIV 4/3-4, 541-57 = Ein neues Militärdiplom aus Dazien. Dacia 1, 1957, 191-203 = Dacica, 310-24.
 • Daicoviciu, C., Chirilă, E., Kiss, S., Protase, D., Russu, I.I., Székely, Z. 1950: Graniţa de est a Daciei şi triburile de la hotarele Daciei, Trei scaune. SCIV 1/1, 115-22.
 • Daicoviciu, C., Groza, L. 1965: Diploma militară de la Tibiscum. ActaMN 2, 135-9 = Dacica, 363-7.
 • Daicoviciu, C., Protase, D. 1965: Ŕ propos du nom et de l'origine du titulaire d'un diplôme militaire de Dacia Porolissensis. Latomus 24/2, 322-9 = Megjegyzések egy Dacia Porolissensis diploma tulajdonásának és eredetéhez. AT 12, 126-30.
 • Daicoviciu, H. 1969: Legio I Adiutrix ou legio IV Flavia Felix? Hommage ŕ Marcel Renard, vol. 2, Bruxelles, 167-72.
 • Daicoviciu, H., Ferenczi, I., Rusu, Adriana 1991: Dovezi referitoare la participarea legiunilor II Adiutrix şi VI Ferrata la cucerirea cetăţilor dacice din munţii Sebeşului. Sargetia 21-4, 43-62.
 • Daicoviciu, H., Glodariu, I. 1971: Un castru în regiunea cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei. Lucrări ştiinţifice, 17-23.
 • Dana, D., Nemeti, S. 2001: La Dacie dans les Res Gestae Divi Saporis, ActaMN 38/I, 239-258.
 • Davidescu, M. 1978: Raport asupra săpăturilor din castrul roman de la Hinova, Mehedinţi. Campania 1976. Drobeta 3, 76-86.
 • Davidescu, M. 1980a: Săpăturile arheologice din castrul roman de la Hinova. Drobeta 4, 77-86.
 • Dawson, M. 1990: Roman military equipment on civil sites in Roman Dacia. JRMES 1, 7-15
 • Decei, A. 1932: Podul lui Traian de la Turnu-Severin. AISC 1, 140-77.
 • Detschew, D. 1937: Ein neues Militärdiplom aus Dacia Porolissensis. Klio 30 (N.F. 12), 187-99.
 • Diaconescu, Al. 1984: Propuneri pentru reconstituirea unor elemente de fortificaţie ale castrului de la Gilău. ActaMN 21, 145-68.
 • Diaconescu, Al. 1986: Notă asupra terminologiei latine privind părţile componente ale clădirii comandamentului castrelor auxiliare. ActaMN 22-23, 459-68.
 • Diaconescu, Al. 1997: Dacia under Trajan, some observations on Roman tactics and strategy. ActaMN 34/1, 13-52 = Beiträge Cluj, 7-44.
 • Diaconescu, Al., Opreanu, C. 1987: Bronzuri romane din castrul de la Gilău. SCIVA 38/1, 52-71.
 • Diaconescu, Al., Opreanu, C. 1987a: A Note on Roman military equipment from Romania. Proceedings of the Third Roman Military Equipment Research Seminar. BAR IS 336, 157-62.
 • Diaconu, Gh. 1981: Castrul de la Pietroasele. Musaios 3, 35-40.
 • Dörner, E. 1971: Urme ale legiunii a V-a Macedonica la Aradul Nou. ActaMN 8, 503-6.
 • Dragotă Gh. 1987: Masca romană de bronz de la Cincşor. SCIVA 38/3, 276-86.
 • Dragotă, Gh. 2002: Castrele romane de pe linia Oltului făgărăşan (Roman Camps on the Făgăraş Olt Valley), Argessis, 11, 89-95.
 • Dumitraşcu, S. 1999: Un fragment de "limes" romain entre Mureş et Crişul Repede, ŕ l'ouest des Munţii Apuseni. Limes 17 Zalău, 467-72.
 • Dumitru, M. 1938: Contribuţiuni la descoperirile arheologice din castrul Poiana (jud. Tecuci). CNA 13, 18-20.
 • Dumitru, M. 1939: Noi contribuţiuni la descoperirile arheologice din castrul Poiana (jud. Tecuci). CNA 14, 135-9.
 • Dusanic, S. 2001: Trajan's and Marcus' Wars on the Danube: The Propaganda of Significant Day-Dates, Die Archäologie und Geschichte der Region des Eisernen Tores zwischen 106-275 n.Chr. Bucureşti, 7-13.
^ sus
  E
 • Eck, W., Isac, D., Piso, I. 1994: Ein Militärdiplom aus der Provinz Dacia Porolissensis. ZPE 100, 577-91.
 • Eck, W., MacDonald, D., Pangerl, A. 2001: Neue Diplom für Auxiliartruppen in den dakischen Provinzen, ActaMN 38/I, 27-48.
^ sus
  F
 • Ferenczi, G., Ferenczi, I. 1977: Neue Forschungen und Ergebnisse am Nordostlimes der Dacia Porolissensis. Limes 11 Székesfehérvár, 365-76.
 • Ferenczi, G., Ferenczi, I. 1982: Săpături arheologice la Ocland (jud. Harghita). ActaMN 19, 279-86.
 • Ferenczi, G., Ferenczi, I., Baias, A. 1974: Investigaţii noi pe limesul de nord şi de nord-est al Daciei Porolissensis. File de istorie 3, 181-9.
 • Ferenczi, I. 1939: A Székely Nemzeti Múzeum elözmenyeihez és az olasztelki romai táborhelyröl. Das römische Castellum von Tălişoara. Székelység 9, 66-72.
 • Ferenczi, I. 1941: Régészeti megfigyelések a limes dacicus északnyugati szakaszán. EM 46, 189-214.
 • Ferenczi, I. 1957: A tihói római táborról Despre castrul roman de la Tihău. EmlKel, 279-92 = Ţrezumatţ. BCO 5/5, 1960, 274-5.
 • Ferenczi, I. 1959: Contribuţii la problema limesului de vest al Daciei (partea I). SCIV 10, 337-54.
 • Ferenczi, I. 1988: Contribuţii la problema cunoaşterii sistemului de apărare roman de pe cursul Someşului. ActaMN 24-5, 171-87.
 • Ferenczi, I. 1988a: Limesul Daciei. Sectorul de pe Someşul reunit. Ele¬mente de apărare pe subsectorul Ileanda-Tihău. ActaMP 12, 251-89.
 • Ferenczi, I. 1991: Limesul Daciei. Sectorul de pe Someşul unit. Elemente de apărare pe subsectorul Căşei-Ileanda. ActaMP 14-5, 127-52.
 • Ferenczi, I. 1999: Einige wesentliche Unterschiede bezüglich des römischen Verteidigungssystem im Norden und Nordosten der Provinz Dakien (Versuch einer interdisziplinären Untersuchung). Limes 17 Zalău, 443-60
 • Ferenczi, I., Petică, M. 1994: Limesul Daciei. Contribuţii la cunoaş¬terea sectoarelor Brâncoveneşti-Călugăreni şi Călugăreni-Sărăţeni (jud. Mureş), I. Apulum 30, 139-66.
 • Ferenczi, I., Petică, M. 1995: Limes-ul Daciei (II). Apulum 32, 121-44.
 • Ferenczi, Şt. 1967: Die Erforschung des römischen Limes auf Höhen des Meseşgebirges. Dacia 11, 143-62.
 • Ferenczi, Şt. 1968: Observaţii cu privire la sistemul şi caracterul aşa-zisului "Limes Dacicus". ActaMN 5, 75-98.
 • Ferenczi, Şt. 1969: Cu privire la apărarea hotarului de nord al provinciei Dacia. StComSatu-Mare 1, 91-110.
 • Ferenczi, Şt. 1969a: Le systčme et le caractčre du soi-disant Limes Dacicus. Limes 7 Tel Aviv.
 • Ferenczi, Şt. 1971: Câteva precizări în legătură cu noţiunea de Limes Dacicus. Apulum 9, 599-625.
 • Ferenczi, Şt. 1972: Contribuţii la problema limesului de vest al Daciei (partea II/1). ActaMN 9, 387-411.
 • Ferenczi, Şt. 1973: Contribuţii la cunoaşterea limesului roman de la nordul Someşului Mare (partea I). Sargetia 10, 79-104.
 • Ferenczi, Şt. 1973a: Cercetări şi rezultate noi pe limesul Daciei intracarpatice. Apulum 9, 191-222.
 • Ferenczi, Şt. 1973b: Contribuţii la problema limesului de vest al Daciei. ActaMN 10, 545-68.
 • Ferenczi, Şt. 1974: Zur Verteidigung der Nordgrenze der Provinz Dazien. Limes 8 Cardiff, 204-11.
 • Ferenczi, Şt. 1974a: Neue Forschungenergebnisse über den Limes des innerkarpatischen Dazien. Dacia N.S. 18, 127-36.
 • Ferenczi, Şt. 1974b: Die Nordstrecke des dakischen Limes von Crişul Repede bis zu den Östkarpaten. Limes 9 Mamaia, 201-6.
 • Ferenczi, Şt. 1974c: Contribuţii la problema limes-ului de vest al Daciei (partea II/3). ActaMN 11, 23-40.
 • Ferenczi, Şt. 1974d: Contribuţii la cunoaşterea limes-ului roman de la nordul Someşului Mare (II). File de istorie 4, 107-33.
 • Ferenczi, Şt. 1975: Limesul Daciei Porolissensis între Valea Zagrei şi Valea Mureşului. Sargetia 11-12, 285-9.
 • Ferenczi, Şt. 1978: Beiträge zur Kenntnis des römischen Limes nordlich von Someşul Mare. Dacia N.S. 22, 259-88.
 • Ferenczi, Şt. 1979: Consideraţii asupra limesului roman din Dacia de vest. Ziridava 11, 125-40.
 • Ferenczi, Şt. 1980: Consideraţii de ordin arheologic şi istoric privind importanţa depresiunii Ciuc în epoca romană şi postromană. Acta Hargitensia 1, 23-38.
 • Floca, Oct. 1933: O contribuţie la istoria Legiunii a XIII-a Gemina în Dacia. AISC 1.2, 54-57.
 • Floca, Oct. 1944: Der römische Ziegelofen von Sarmizegetusa. Dacia 9-10, 431-40.
 • Floca, Oct., Mărghitan, L. 1970: Noi consideraţii privitoare la castrul roman de la Micia. Sargetia 7, 43-57.
 • Florescu, Gr. 1930: Castrul roman de la Răcari -Dolj. AO 9, 373-400.
 • Florescu, Gr. 1931: Castrul roman Drobeta (Turnu-Severin). Cercetări şi săpături arheologice din 1931. RIR 3, 54-77.
 • Florescu, Gr. 1945: Cetatea Turnu (Turnu-Măgurele). La forteresse Turnu (Turnu-Măgurele). RIR 15, 432-64.
 • Florescu, Gr. 1960: Problema castrelor romane de la Mălăieşti, Drajna de Sus şi Pietroasa. OmD, 225-32 = Florescu, Gr. 1968.
 • Florescu, Gr. 1968: Problema castrelor romane de la Mălăieşti, Drajna de Sus şi Pietroasele. StMat 1, 31-9.
 • Florescu, R. 1965: Descoperiri noi la Drobeta şi reformele militare din a doua jumătate a secolului al III-lea e. n. RM 2, 435-6.
 • Florescu, R. 1965a: Problema originilor bazilicii creştine şi principia fazei târzii a castrului Drobeta. Apulum 5, 572-90.
 • Florescu, R. 1967: Les phases de construction du castre Drobeta (Turnu-Severin). Limes 6 Köln-Graz, 144-51.
 • Florescu, R. 1970: Descoperi noi la Drobeta şi reforme militare din a doua jumatate a sec. III e.n. SCSMI 1, 433-9.
 • Florescu, R. 1978: Câteva observaţii cu privire la limesul transalutan. Drobeta 3, 55-61.
 • Florescu, R. 1997: Cele două Tibiscum şi graniţa de vest a Daciei romane. CA 10, 365-70.
 • Flutur, A. 2001: Tile-Stamps of Legio IV Flavia Felix from Bersobies, Die Archäologie und Geschichte der Region des Eisernen Tores zwischen 106-275 n.Chr., Bucureşti, 29-33.
 • Flutur, Al. 2000a: Despre două ştampile tegulare de la Tibiscum. AB 7-8, 373-6.
 • Flutur, Al. 2002-2003: Ştampilele tegulare ale legiunii a IV-a Flavia Felix de la Bersobis. AB 10-11, 157-162.
 • Fodorean, F., Ursuţ, D. 2001: Consideraţii teoretice privin drumurile de Limes din provincia Dacia Porolissensis (Theoretical considerations about the frontier roads in Dacia Porolissensis), Omagiu N. Gudea, 301-318.
^ sus
  G
 • Gaewska, H. 1970: Limes alutanus et transalutanus. Archaeologia polona 4, 71-105.
 • Garbsch, J., Gudea, N. 1991: Despre cea mai veche diplomă militară eliberată pentru provincia Dacia. ActaMP 14-5, 61-82.
 • Găzdac, C. 1994: Cavaleria grea romană la Dunăre. Studii de istorie a Transilvaniei 1, 46-53.
 • Găzdac, C. 1997: Fighting style of the roman cavalry in Dacia. ActaMN 34/1, 151-66 = Beiträge Cluj, 143-58.
 • Găzdac, C. 1999: Functional harness pieces from Roman Dacia. Limes 17 Zalău, 743-54.
 • Glodariu, I. 1966: Legio IV Flavia Felix in Dacia. ActaMN 3, 429-35.
 • Glodariu, I. 1967: Legio IIII Flavia Felix et la Dacie. Acta of the fifth Epigraphic Congress, 327-36.
 • Glodariu, I. 1972a: Numerus Germanicianorum en Dacie. Vestigia 17, 543-5.
 • Glodariu, I., Moga, V. 1988: Castrul roman de la Vârful lui Pătru. Apulum 25, 171-9.
 • Gostar, N. 1965: Legio I Minervia în estul Daciei. AUI 11, 1-8.
 • Gostar, N. 1968: O stare de alarmă pe limesul de vest al Daciei. AUI 14, 93-102.
 • Gostar, N. 1968a: Unităţile militare din castrul roman de la Tibiscum. ActaMN 5, 471-7.
 • Gostar, N. 1969b: Cohors VI nova Cumidavensium. AUI 15, 21-31.
 • Gostar, N. 1972c: Ein Numerus Germanicianorum Exploratorum in oberen Dakien. Germania 50, 241-7.
 • Grec, M. 1993: Ştampile civile sau militare? EN 3, 173-6.
 • Grec, M. 1993a: Noi interpretări ale unor ştampile tegulare din Dacia. EN 3, 185-8.
 • Grec, M. 2001: Ştampilele militare şi contribuţia acestora la realizarea demersului istoriografic, Studia Universitatis "Vasile Goldiş" Arad, Seria A 11, 72-81.
 • Grec, M. 2004: Imaginea legiunii a V-a Macedonica în inscripţii, Arad, 102 p.
 • Grec, M. 2004a: Legio V Macedonica, pagini de istorie militară, Studia Universitatis Petru Maior, Historia 4, 16-30.
 • Gudea, N. 1971: Limesul roman în zona castrului de la Bologa. ActaMN 8, 507-30.
 • Gudea, N. 1972: Castrul roman de la Bologa. Apulum 10, 121-50.
 • Gudea, N. 1974: Sistemul defensiv al Daciei romane. Stadiul actual al cercetărilor. Apulum 12, 182-92.
 • Gudea, N. 1974a: Der Verteidigungssystem des römischen Dakien. SJ 31, 41-49.
 • Gudea, N. 1975a: Sistemul defensiv al Daciei romane. Observaţii în legătură cu faza de pământ a castrelor. AIIA 18, 71-87.
 • Gudea, N. 1975b: Observaţii cu privire la cohortele I Hispanorum din Dacia. SCIVA 26/3, 381-6.
 • Gudea, N. 1975c: Date noi despre castrul roman de la Pojejena. Banatica 3, 332-43.
 • Gudea, N. 1976: Legio VII Gemina în Dacia. SCIV 27/1, 109-14.
 • Gudea, N. 1977a: Câteva observaţii în legătură cu trupele din Dacia de nord şi cu armata Daciei Porolissensis. ActaMP 1, 115-22.
 • Gudea, N. 1977b: Cohors I Ulpia Brittonum în Dacia. SCIV 28/1, 129-35.
 • Gudea, N. 1977c: Die Militärorganisation an der Nordgrenze der Moesia Superior während der Römerherrschaft in Dakien. Limes 11 Székesfehérvár, 223-36.
 • Gudea, N. 1977d: Der Limes Dakiens und die Verteidigung der obermoesischen Donaulinie von Traian bis Aurelian. ANRW II/6, Berlin, 851-87.
 • Gudea, N. 1977e: Epigraphische Notiz zur Kohortenstempel aus Wimpfen. Archaeologisches Korrespondenzblatt 7, 141-5.
 • Gudea, N. 1977f: Limesul Daciei romane de la Traianus (106) la Aurelianus (275). ActaMP 1, 97-113.
 • Gudea, N. 1979: Der Römerlager von Bologa. Zur dakischen Tonwäre in den Militärlagern Dakiens. Limes 10 Xanten, 313-9.
 • Gudea, N. 1979a: The defensive system of Roman Dacia. Britannia 10, 63-87.
 • Gudea, N. 1979b: Castrul roman de la Inlănceni. ActaMP 3, 149-273.
 • Gudea, N. 1980a: Despre graniţa dintre provinciile romane Dacia şi Moesia Superior în secolele II-III e.n. Drobeta 4, 87-108.
 • Gudea, N. 1980b: Cercetările de teren şi săpăturile arheologice efectuate pe linia de turnuri în sectorul de nord-vest al limesului Daciei. MCA 14 Tulcea, 661-3.
 • Gudea, N. 1980c: Castrul roman de la Breţcu. ActaMP 4, 255-365.
 • Gudea, N. 1980d: Recent research on the limes of Roman Dacia. Limes 12 Stirling, 799-814.
 • Gudea, N. 1983a: Raport în legătură cu cercetările şi săpăturile arheologice executate pe linia înaintată de de turnuri a limesului de vest. MCA 15 Braşov, 304-5.
 • Gudea, N. 1983b: Raport preliminar în legătură cu săpăturile arheologice executate la Moigrad-Porolissum în anii 1980-1982. ActaMP 7, 119-47.
 • Gudea, N. 1983c: Contribuţii la istoria militară a Daciei romane. 3. Cohors II Britannica de la Romita. ActaMP 7, 153-8.
 • Gudea, N. 1984: Cercetări arheologice efectuate între 1979-1983 pe limesul celor trei Dacii şi al provinciilor cu graniţe învecinate, Moesia Superior şi Moesia Inferior. AIIA 25, 499-517.
 • Gudea, N. 1984a: Legio VII Gemina Felix la Porolissum. O rectificare cu caracter cronologic. ActaMP 8, 227-30.
 • Gudea, N. 1984b: Contribuţii la istoria militară a Daciei romane. 4. Cohors VI Thracorum. ActaMP 8, 219-25.
 • Gudea, N. 1985: Contribuţii la istoria militară a Daciei Porolissensis. Linia înaintată de turnuri şi fortificaţii mici de pe sectorul de NV al limesului provinciei între castrele de la Bologa şi Tihău. ActaMP 9, 143-218.
 • Gudea, N. 1985a: L'exercitus Hispanus et les guerres daciques de Trajan. Mélanges de la Casa de Velasquez 21, 77-157.
 • Gudea, N. 1986a: Bericht über die zwischen 1979 bis 1982 am Limes der benachbarten Provizen Moesia Superior und Moesia Inferior durchgefürten archäologischen Forschungen. Limes 13 Aalen, 477-08.
 • Gudea, N. 1988: Porolissum, cheia de boltă a apărării Daciei Porolissensis. ActaMP 12, 195-214.
 • Gudea, N. 1989: Porolissum. Un complex arheologic daco-roman la marginea de nord a Imperiului roman 1. ActaMP 13, 1178 p.
 • Gudea, N. 1989a: Porolissum, Der Schlusstein des Verteidigung¬systems der Provinz Dacia Porolissensis. Marburg, 97 p.
 • Gudea, N. 1990a: Porolissum-Schlusstein der Verteidigung Dakiens. Limes 14 Carnuntum, 833-42.
 • Gudea, N. 1991: Römische Waffen aus dem Kastellen des westlichen Limes von Dacia Porolissensis. EN 1, 69-80.
 • Gudea, N. 1992: Archäologische Forschungen auf dem Limes der drei Dakischen Provinzen und auf den Grenzen der benachbarten Provinzen Moesia Superior und Inferior zwischen den Jahren 1983-1988. EN 2, 69-93.
 • Gudea, N. 1994a: Dacia Porolissensis und die Markomannenkriege. Markomannerikriege. Ursachen und Wirkungen. Brno Spisy Archaeologickho Ustavu Au. CR 1, 371-86.
 • Gudea, N. 1994b: Dacia Porolissensis în timpul războaielor marco¬manice. ActaMP 14, 67-94.
 • Gudea, N. 1995b: Despre fragmentele de diplome militare "revăzute" sau mai nou descoperite la Porolissum. ActaMP 19, 72-88.
 • Gudea, N. 1995c: Der römische Limes in Siebenbürgen. Siebenbürgen zur Zeit der Römer und der Völkerwanderung, Köln, 71-115.
 • Gudea, N. 1996: Porolissum. Un complex daco-roman la marginea de nord a Imperiului Roman 2. Vama romană. Monografie arheologică, Cluj-Napoca, 449 p.
 • Gudea, N. 1996a: Contribuţii la istoria militară a Daciei Porolissensis. 5. Cohors I Aelia Gaesatorum milliaria. ActaMP 20, 87-96.
 • Gudea, N. 1996b: Note de lectură III. Despre armata romană din provinciile dacice. ActaMN 33/1, 169-78.
 • Gudea, N. 1996d: Die Nordgrenze der Provinz Moesia Superior in der Zeit des Bestehens Dakiens. (106 - 275 e.n.). ActaMN 33/1, 49-88.
 • Gudea, N. 1996e: A Proposito di un frammento di diploma militare da Porolissum. Osservazioni riguardanti il diploma IDR I, Dipl. D XXIII. Omaggio a Dinu Adameşteanu, 151-4.
 • Gudea, N. 1997: Castrul roman de la Buciumi. Das Römergrenzkastell von Buciumi, Zalău, 116 p.
 • Gudea, N. 1997a: Castrul roman de la Bologa-Resculum. Das Römergrenzkastell von Bologa-Resculum, Zalău, 96 p.
 • Gudea, N. 1997b: Castrul roman de pe dealul Pomet-Moigrad. Das Römergrenzkastell von Moigrad-Pomet. Porolissum 1, Zalău, 1997,129 p.
 • Gudea, N. 1997c: Limesul de pe munţii Meseş. Linia înaintată de turnuri de pază de pe sectorul de vest al graniţei provinciei Dacia Porolissensis. Der Meseş-Limes. Die vorgeschrobene Kleinfestungen auf dem westlichen Abschnitt des Limes der Provinz Dacia Porolissensis, Zalău, 130 p.
 • Gudea, N. 1997e: Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte. JRGZM 44, 1-113.
 • Gudea, N. 1997g: Beiträge zur Militärgeschichte von Dacia Porolissensis. 5. Cohors I Hispanorum quingenaria equitata. ActaMN 34/1, 61-73 = Beiträge Cluj, 53-65.
 • Gudea, N. 1997h: Die Verteidigung der Provinz Dacia Porolissensis ¬ zwischen Mauersperre und Vertedigung in der Tiefe. Limes 16 Rolduc, 13-24.
 • Gudea, N. 1999: Limes Daciae Porolissensis. Beiträge zu einer historisch-archäologischen Bibliographie. Limes 17 Zalău, 915-33.
 • Gudea, N. 2000: Bezüglich des europäischen Periplus der Legio III Gallica zu Beginn des 3. Jh. Army and Urban Development, 277-84.
 • Gudea, N. 2000a: Dacia Porolissensis. I. Contribuţii la o bibliografie a istoriei militare şi la un scurt istoric al cercetărilor. RB 14, 355-78.
 • Gudea, N. 2000a: Noţiunea de limes: frontieră sau concepţie de apărare? Câteva reflecţii în legătură cu o carte recent apărută (Über den Limesbegriff: Grenze oder Verteidigungskonzept? Einige Überlegungen zu einem unlängst erscheinenen Buch), EN 9-10, 209-230.
 • Gudea, N. 2001: Die Nordgrenze der römischen Provinz Obermoesien. Materialien zu ihrer Geschichte (86-275 n.Chr.), Sonderdruck aus JRGZM 48, 1-118.
 • Gudea, N. 2001a: Porolissum "caput provinciae tertiae sive Porolissensis", TR 10.2, 38-58.
 • Gudea, N. 2001b: Einige Betrachtungen zur Lage des linken Donauuferrs im Gebiet des Eisernen Tores zwischen der zweiten Häfte des 1. Jh. und 378 n. Ch., Die Archäologie und Geschichte der Region des Eisernen Tores zwischen 106-275 n. Chr., Bucureşti, 15-X.
 • Gudea, N. 2002: Contribuţii la istoria militară a Daciei Porolissensis. 7. Îndreptări în legătură cu legiunea III Gallica (Beträge zur Militärgeschichte der Provinz Dacia Porolissensis. 7. Berichtigungen in Verbindung mit der legio III Gallica), RB 16, 47-54.
 • Gudea, N. 2002a: Bezüglich der Europäischen Wanderschaft der legio III Gallica zu Beginn des. 3. Jh, Limes 18 Amman, 19-24.
 • Gudea, N. 2003c: Contibuţii la istoria militară a provinciei Moesia Inferior. 2. Pentru o nouă tipologie a ştampilelor legiunii I Italica (Contibutions to the military history of Moesia Inferior. 2. For a new typology of the legionary tile stamps), EN 13, 195-216.
 • Gudea, N. 2003d: Sanctuare şi militari la Porolissum (Sanctuaries and soldiers at Porolissum), EN 13, 217-242.
 • Gudea, N. 2003f: Graniţa romană şi romană târzie în zona Porţilor de Fier (Câteva note criticeşi statistice, Einige Kritische und Statistische Betrachtungen zur Lage der Romischen und Spätromischen Reichsgrenze des Eisern Tores), Banatica 16/1, 171-195.
 • Gudea, N., Bozu, O. 1979: Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice executate în castrul roman de la Pojejena în anii 1977-1978. Banatica 5, 181-4.
 • Gudea, N., Chirilă, E., Bajusz, I. 1983: Săpăturile arheologice executate la Moigrad (Porolissum). MCA 15 Braşov, 285-8.
 • Gudea, N., Chirilă, E., Matei, Al.V., Bajusz, I., Tamba, D. 1986: Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice executate la Moigrad (Porolissum) în anii 1983-1985. ActaMP 10, 118-156.
 • Gudea, N., Chirilă, E., Matei, Al.V., Bajusz, J., Tamba, D. 1992: Raport preliminar privind săpăturile arheologice şi lucrările de conservare şi restaurare executate la Porolissum în anii 1994. ActaMP 16, 143-84.
 • Gudea, N., Gyemant Landes, Amalia 2001: Des Römerkastell von Buciumi. Verschläge für eine graphische Wiederhestellung, SJ 51, 127-152.
 • Gudea, N., Landes, Amalia 1981: Propuneri pentru o reconstituire grafică a castrului roman de la Buciumi III. ActaMP 5, 247-71.
 • Gudea, N., Matei, Al.V., Pop, H., Bajusz, I., Tamba, D. 1994: Raport preliminar în legătură cu săpăturile arheologice şi lucrările de conservare şi restaurare executate la Porolissum în anul 1993. ActaMP 18, 111-34.
 • Gudea, N., Pop, I. 1977: Un castru nou descoperit în sistemul defensiv al Daciei romane: castrul roman de la Feldioara. Pontica 10, 333-8.
 • Gudea, N., Pop, I. 1980: Săpăturile din castrul roman de la Feldioara. MCA 14 Tulcea, 289-91.
 • Gudea, N., Pop, I.I. 1971: Castrul roman de la Rîşnov Cumidava. Contribuţii la cercetarea limesului de sud-est al Daciei romane. Braşov, 140 p. = Das Römerlarger von Rîşnov, Cumidava Beiträge zu den Limesuntersuchungen in Süd - Osten des römischen Dazien, Braşov, 1971, 140 p.
 • Gudea, N., Uzum, I. 1973: Castrul roman de la Pojejena. Banatica 2, 85-96.
 • Gudea, N., Zahariade, M. 1980: Spanish units in Roman Dacia. Archivo Espańol de Arqueologia 53, 61-76.
 • Gudea, N., Zrinyi, A. 1984: Contribuţii la istoria militară a Daciei romane. 2. Ala I Gallorum et Bosporanorum. Marisia 13-4, 51-8.
^ sus
  H
 • Haalebos, J.K. 1999: Nederlanders in Roemenië. AWN, Westerheem 48/6, 197-210.
 • Haalebos, J.K. 1999a: Nederlanders in Roemenië, Nijmegen, 43 p.
 • Hopârtean, Ana 1976: Topografia castrului Leg. V Macedonica de la Potaissa şi a zonelor învecinate. Marisia 6, 101-16.
 • Horedt, K. 1979: Die Siebenbürgische Limesstrecke Dakiens. Limes 10 Xanten, 331-9.
 • Hügel, P. 1984: Consideraţii asupra fazei de pământ a castrelor din Dacia Porolissensis. Comunicări ale cercurilor ştiinţifice studenţeşti. Istorie 2, Cluj-Napoca, 314.
 • Hügel, P. 1996: Cărămizi romane ştampilate descoperite la Cladova (jud. Arad). Ziridava 19-20, 73-8.
 • Husar, A. 2000-2001: Armată şi societate în lumea romană. Dezagregarea structurilor militare romane imperiale în Occident (Army and Society in the Roman World), Anuarul ICSU "Gh. Şincai, 3-4, 342-352.
^ sus
  I
 • Ilieş, C. 1981: Arme romane descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. ActaMN 18, 413-24.
 • Isac, D. 1977a: A new military diploma from Gilău. Epigraphica 7, 39-67.
 • Isac, D. 1979: Ala Siliana C.R. torquata et armillata în Dacia. ActaMN 16, 39-67 = Isac, D. 1983.
 • Isac, D. 1980a: Castrul roman de la Gilău, jud. Cluj. MCA 14 Tulcea, 292-7.
 • Isac, D. 1983: Die Ala Siliana C.R. torquata et armillata in Dakien. AAASH 35/1-2, 187-205.
 • Isac, D. 1987: Date noi cu privire la cohors II Britannica milliaria. ActaMP 15, 175-80.
 • Isac, D. 1992: Praefecti alae Silianae. EN 2, 151-8.
 • Isac, D. 1993: O inscripţie imperială în castrul de la Gilău. EN 3, 189-95.
 • Isac, D. 1994: Vicus Samum eine statio der Beneficiarier an der nördlichen Grenze Dakiens (mit eirnen Beitrag von I. Bogdan-Cătăniciu) Der römische Weihebezirk von Osterburken II. Forschungen und Berichte zu Vor-und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 49, Stuttgart, 205-17.
 • Isac, D. 1999: Die Entwicklung der Erforschung des Limes nach 1983 im nördlichen Dakien (Porolissensis). Limes 17 Zalău, 151-70.
 • Isac, D. 2001: Viaţa cotidiană în castrele Daciei Porolissensis, Studii şi articole, Cluj-Napoca, 200 p.
 • Isac, D. 2001a: Das Militärdiplom aus dem Jahr 151 n. Chr. von Samum (Căşei) und die Datierung der Prokuratur des Macrinus Vindex in Dacia Porolissensis, ActaMN 38/I, 49-60.
 • Isac, D. 2003: Castrul roman de la Samum-Căşeiu (The Roman auxiliary fort SAMVM-Căşeiu), Cluj-Napoca, 261 p.
 • Isac, D., Diaconescu, Al., Opreanu, C. 1980: Săpăturile arheologice în castrul roman de la Gilău. Campaniile 1976-1979. Potaissa 2, 29-54.
 • Isac, D., Diaconescu, Al., Opreanu, C. 1981: Porta principalis dextra a castrului de la Gilău. ActaMN 18, 85-98.
 • Isac, D., Diaconescu, Al., Opreanu, C. 1983: Principia castrului de la Gilău. ActaMN 20, 85-101.
 • Isac, D., Diaconescu, Al., Opreanu, C. 1983a: Castrul roman de la Gilău. MCA 15 Braşov, 293-6.
 • Isac, D., Hügel, P., Andreica, D. 1994: Praetoria in Dakischen Militäranlangen. SJ 47, 40-64.
 • Isac, D., Isac, Adriana 1994: Noi date arheologice despre castrul roman de la Cincşor (jud.Braşov). EN 4, 103-12.
 • Isac, D., Marcu, F. 1999: Die Truppen im Kastell von Căşeiu: cohors II Br(ittanorum) milliaria und cohors I Britannica milliaria c.R. equitata Antoniniana. Limes 17 Zalău, 585-98.
^ sus
  L
 • Landes, Amalia 1979: Propuneri pentru o reconstituire a castrului roman de la Buciumi (I). ActaMP 3, 411-26.
 • Landes, Amalia, Gudea, N. 1980: Propuneri pentru o reconstituire grafică a castrului roman de la Buciumi (II). Clădirea comanda¬mentului. ActaMP 4, 211-27.
 • Landes-Gyemant, Amalia, Gudea, N. 1983: Propuneri pentru o recon¬stituire grafică a castrului de pe Pomet (Porolissum). I. Clădirea comandamentului. ActaMP 7, 159-83.
 • Landes-Gyemant, Amalia, Gudea, N. 1984: Castrul roman de la Buciumi, propuneri pentru o reconstituire grafică. ActaMP 8, 165-210.
 • Lipovan, I.T. 1984a: Descoperiri arheologice la Şibot. ActaMN 21, 459-63.
 • Lipovan, I.T. 1994d: Două arme antice descoperite în zona arheologică Ampelum. ActaMN 31/1, 203-5.
^ sus
  M
 • Mac, I., Ursuţ, D. 1984: Indicele de accesibilitate şi penetrabilitate în cazul unor castre romane din valea Someşului şi valea Arieşului. ActaMN 21, 707-15.
 • Macrea, M. 1937: Cumidava. AISC 4, 234-61, 325-6.
 • Macrea, M. 1938: Castrul roman de la Bologa. Săpăturile din vara anului 1936.Das römische Castrum von Bologa. ACMIT 4, 195-233, 450-453 = AO 16, 1937, 449-450.
 • Macrea, M. 1941: Urme romane în regiunea cetăţilor dace din munţii Hunedoarei. Römische Reste in der Umgebung der dakischen Burgen bei Orăştie-Broos. Sargetia 2, 127-50.
 • Macrea, M. 1948: Note au sujet des briquéteries en Dacie. Dacia 11-2, 275-80.
 • Macrea, M. 1950: Cumidava. Ephemerides Instituti Archaeologici Bulgarici 16, 61-9.
 • Macrea, M. 1957: Apărarea graniţei de vest şi nord-vest a Daciei pe timpul împăratului Caracalla. SCIV 8/1-4, 215-52.
 • Macrea, M. 1960a: Garnizoanele cohortei VIII Raetorum. OmD, 339-52.
 • Macrea, M. 1967b: Le limes Porolissensis. Limes 7 Tel Aviv.
 • Macrea, M., Chirilă, E., Gudea, N., Lucăcel, V., Pop, C. 1969: Castrul roman de la Buciumi. ActaMN 6, 149-57.
 • Macrea, M., Lucăcel, V., Chirilă, E., Pop, C. 1965: Castrul roman de la Buciumi. RM 2, 434.
 • Macrea, M., Lucăcel, V., Chirilă, E., Pop, C. 1970: Castrul roman de la Buciumi. SCSMI 1, 396-417.
 • Macrea, M., Protase, D., Dănilă, Şt. 1967: Castrul roman de la Orheiul Bistriţei. SCIV 18/1, 113-22.
 • Manole, V. 1986: Contribuţia Daciei la completarea efectivelor armatei romane. Revista Arhivelor 63/3, 241-50.
 • Marcu, F. 2003: Rolul arhitecturii în cunoaşterea interiorului castrelor (Le role de l'architecture dans la connaissance de l'intérieur des camps romains-castra), Cum scriem istoria? 81-89.
 • Marcu, F. 2004: Military Tile-stamps as a Guide for the Garrisons of several Forts in Dacia, Orbis Antiquus, 570-594.
 • Marcu, F. 2004a: Comments on the Identity and Deployment of Cohortes I Brittonum, ActaMN 39-40/I, 219-234.
 • Marcu, F. 2005: "Geminari castra" from Dacia, Limes 19 Pécs, 703-712.
 • Mărghitan, L. 1981: Sistemele de fortificaţii dacice şi romane de pe valea inferioară a Mureşului. Ziridava 13, 117-22.
 • Marinescu, Fl., Vlădescu, C.M. 1983: Cercetările arheologice efectuate de către Muzeul Militar şi aportul lor la elucidarea unor aspecte ale istoriei noastre militare. SMMIM 16, 102-20.
 • Marinoiu, V. 2002: Unităţile militare ce au staţionat în castrele romane de la Bumbeşti Jiu (The Army Corps wich stayed in the Roman Camps at Bumbeşti-Jiu), Argessis 11, 83-88.
 • Marinoiu, V., Câmui, I. 1986: Castrul roman de la Bumbeşti-Jiu. Probleme de conservare restaurare. Litua 3, 138-55.
 • Marta, D. 1991: Aspecte tipologice ale armamentului ofensiv roman de pe teritoriul Daciei. Săgeţi (I). Crisia 21, 34-51.
 • Marta, D. 1992: Aspecte tipologice ale armamentului ofensiv roman de pe teritoriul Daciei. Suliţe (II). Crisia 22, 5-26.
 • Marţian, I. 1921: Urme din războaiele Romanilor cu Dacii. ACMIT 1, 54 p.
 • Matei, A. 2004: Elemente de fortificaţii romane - val şi şanţ de apărare - descoperite în barbaricum la Supurul de Sus (jud. Satu-Mare). O posibilă frontieră a provinciei Dacia din timpul împăratului Traian? (Roman fortification elements - wall and ditch - discovered in barbaicum at Supurul de Sus (Satu-Mare county). A possible frontier of Roman Dacia during the emperor Traian?), Studia Historica et Archaeologica, 253-260.
 • Matei, A. V., Gindele, R. 2004: Fortificaţia romană de pământ de tip burgus, ataşată valului şi şanţului roman descoperit la Supurul de Sus, jud. Sălaj (The earth burgus-type fortress, attached to the Roman ditch and vallum, descovered at Supurul de Sus "Dealul Şoarecelui/Mouse hill" (Satu Mare county), ActaMP 26, 283-308.
 • Matei, Al.V. 1997: Limes Porolissensis - A new defensive line (ditches, wall and towers) discovered in front of the Roman military site of Porolissum in Dacia Porolissensis. Limes 16 Rolduc, 93-100.
 • Matei, Al.V. 1997: Un nou castru roman descoperit la Porolissum? Civilizaţia romană, 231-46.
 • Matei, Al.V. 2003: Despre castrele romane de la Porolissum. Un nou castru din timpul lui Traian descoperit la Porolissum (The roman castra from Porolissum. A new castrum from the trajanic epoch discovered at Porolissum), ActaMP 25, 277-298.
 • Matei-Popescu, F. 2004: Trupele auxiliare romane din Moesia Inferior (The Roman Auxiliary Units from Moesia Inferior), SCIVA 52-53, 173-242.
 • Matei-Popescu, F. 2004a: Participarea trupelor auxiliare din Moesia Inferior la războaiele dacice (The Participation of Moesia Inferior's Auxiliary Units to the Dacian Wars), Argesis 13, 123-129.
 • Matei-Popescu, F. 2005: Despre identitatea cohortelor I Bracaraugustanorum equitata şi I Bracarorum civium Romanorum (On the identity of the cohorts I Bracaraugustanorum equitata and I Bracarorum civium Romanorum), Corona laurea, 313-318.
 • Mircovic, M. 2002: Deserted forts - the Moesian limes after the conquest of Dacia, Limes 18 Amman, 757-764.
 • Mitrofan, I., Moldovan, Gh. 1968: Castrul roman de la Sighişoara. ActaMN 5, 99-109.
 • Moga, M. 1970: Tibiscum. Raport preliminar asupra cercetărilor din anul 1964. SCSMI 1, 383-95.
 • Moga, M. 1970a: Garnizoana romană la Tibiscum. ActaMN 7, 135-49.
 • Moga, M. 1974: Ştiri noi despre garnizoana militară de la Tibiscum. Tibiscus 3, 129-32.
 • Moga, M., Benea, Doina 1979: Tibiscum şi războaiele marcomanice. Tibiscus 5, 133-40.
 • Moga, M., Duka, P., Puşcaş, I., Vasiu, V. 1950: Traiul populaţiei daco-romane şi barbare la graniţa de vest a Daciei. SCIV 1/1, 131-5.
 • Moga, M., Medeleţ, Fl., Benea, Doina, Petrovszky, R. 1979: Cercetările arheologice din castrul Tibiscum. Campania 1976. MCA 13 Oradea, 215-8.
 • Moga, V. 1971: Contribuţii la istoricul legiunii a XIII-a Gemina. Apulum 9, 323-30.
 • Moga, V. 1972: Detaşamentele legiunii a XIII-a Gemina în Dacia. Apulum 10, 151-64.
 • Moga, V. 1975: Prefecţi ai castrului legiunii a XIII-a Gemina la Apulum. Apulum 13, 651-7.
 • Moga, V. 1977a: La briquéterie de la XIIIe lčgion Gemina d'Apulum. ActaRCRF 27-28, 204-11.
 • Moga, V. 1983a: Cercetări arheologice în castrul roman de la Apulum. MCA 15 Braşov, 278-80.
 • Moga, V. 1985: Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea XIII Gemina, Cluj-Napoca, 220 p.
 • Moga, V. 1987: Amfiteatre şi lupte de gladiatori în Dacia romană. Sargetia 20, 111-6.
 • Moga, V. 1993: Cercetări recente în castrul de la Apulum, Palatul Apor, Alba Iulia. Apulum 27-30, 209-20.
 • Moga, V. 1994: Castrul roman Apulum. Apulum 21, 131-8.
 • Moga, V. 1997: C. Antonius Capito, veteranus legionis III FF. Apulum 34, 127-31.
 • Moga, V. 1997a: Un nou fragment de diplomă militară. Civilizaţia romană, 102-6.
 • Moga, V. 1997b: Un secol de la debutul investigaţiilor în castrul roman de la Apulum, Alba-Iulia, 20 p.
 • Moga, V. 1999c: Le camp romain d'Apulum (Alba-Iulia). Limes 17 Zalău, 463-6.
 • Moga, V. 2003a: Din nou despre prezenţa militară romană în regiunea auriferă a Daciei (Once more about the military presence of the Dacia's gold fields), Patrimonium Apulense 3, 16-24.
 • Moga, V. 2005: Castrul roman Apulum - porta pincipalis dextra (The Roman camp of Apulum - porta pincipalis dextra), Apulum 42, 117-122.
^ sus
  N
 • Németh, E. 1984: Cohors I Britannica milliaria cR equitata la Căşei. Comunicări ştiiţifice ale studenţilor, Istorie 2, Cluj-Napoca, 48-54.
 • Németh, E. 1992: Römische Ausrüstunggegenstände aus Tibiscum. Dacia 36, 205-11.
 • Németh, E. 1993: Despre originea etnică a soldaţilor şi veteranilor din Dacia Porolissensis. AB 2, 195-205.
 • Németh, E. 1993a: Despre organizarea unor numeri din Dacia Porolissensis. SIB 17, 83-91.
 • Németh, E. 1995: Despre identitatea unei unităţi militare romane ala I Britannica c.R. AB 4, 311-4.
 • Németh, E. 1997: Die Numeri im römischen Heer Dakiens. EN 7, 101-17.
 • Németh, E. 1997a: Die Romanisierung in den Auxiliartruppen aus dem Südwesten Dakiens. AB 5, 75-8.
 • Németh, E. 2000: Die südwestliche Grenze der römischen Provinz Dakien. Allgemeine Bemerkungen. AB 7-8, 387-91.
 • Nemeth, E. 2001: Graniţa de sud-vest a Daciei romane. Probleme actuale (Die südwestliche Grenze des Römischen Dakien. Aktuelle Probleme, Studii de istorie antică, 411-418.
 • Nemeth, E. 2004: Cohors I Aelia Gaesatorum Milliaria. Die Identität einer römischen Hilfstruppe, Orbis Antiquus, 639-642.
 • Nemeth, E. 2005: Armata în sud-vestul Daciei romane (Die Armee in Südwesten des Römischen Dakien), Timişoara, 225 p.
 • Nemeth, E. 2005a: Die neuen Ausgrabungen im Auxiliarkastell von Varadia-"Pusta", Limes 19 Pécs, 689-696.
 • Nemeti, S. 1999: Castrul de trupă auxiliară de la Potaissa. Napoca 1880, 194-204.
 • Nischer, E. 1934: A Bánáti római sáncok térképtörténeti ábrázolása. Historisch-Kartographische Darstellungen der "Römer-Schanzen" im Banat. Debreceni Szemle 78/4, 19 p.
^ sus
  O
 • Opreanu, C. 1994: Misiunile beneficiarilor consulari pe limesul de nord al Daciei în secolul al III-lea d.Ch. ActaMN 31/1, 69-78.
 • Opreanu, C. 1999: Legio I Adiutrix in Dacia. Military action and its place of garrison during Trajan's reign. Limes 17 Zalău, 571-84.
 • Opreanu, C. 2000: Castrul roman de la Grădiştea Muncelului (Samizegetusa Regia). Cronologia şi semnificaţia sa istorică (The roman fort at Grădiştea Muncelului (Sarmizegetusa Regia). Its cronology and its historical meaning), EN 9-10, 151-168.
 • Opreanu, C. 2001a: New topographical approaches to the Dacian wars of Trajan, Proceeding of the Romanian Academy1/2-3, Bucureşti, 95-105.
 • Opreanu, C.H. 2000a: The Roman Fort at Grădiştea Muncelului (Sarmizegetusa Regia). Its Chronology and its Historical Meaning, Daker und Römer am Anfang des 2. Jh. N. Chr. im Norden der Donau. Daci şi romani la începutul secolului al II-lea d. Hr. la nordul Dunării, BHAUT II, 79-96.
 • Opreanu, C.H. 2000b: The Topography Of The First Dacian War Of Trajan (a.d. 101-102) a New Approach, Daker und Römer am Anfang des 2. Jh. N. Chr. im Norden der Donau. Daci şi romani la începutul secolului al II-lea d. Hr. la nordul Dunării, Timişoara, 97-106.
^ sus
  P
 • Panaitescu, Em. 1929a: Le limes dacique. Nouvelles fouilles et nouveaux résultats. Bulletin de la Section Historique de l'Académie Roumaine 15, 16 p.
 • Panaitescu, Em. 1931: Castra Daciae. Atti del 2° Congresso Nazionale di Studi Romani, Roma, 4 p.
 • Paulovics, I. 1944: Dacia keleti határvonala és az ugynevezet "dák"-ezüstkincsek kérdése(Az Erdélyi magzar Tudományos intézet). Cluj, 117 p.
 • Petculescu, L. 1975: Garnituri de armură romană din Dacia. SMMIM 7-8, 79-88.
 • Petculescu, L. 1978: Un fragment de diplomă militară de la Micia. ActaMN 15, 131-3.
 • Petculescu, L. 1980: Închizătoare de balteus din Dacia. Potaissa 2, 55-62.
 • Petculescu, L. 1981: Castrul de la Micia (Veţel, jud. Hunedoara) în cadrul sistemului de apărare al Daciei romane. MN 5, 109-14.
 • Petculescu, L. 1982: Noi descoperiri epigrafice în castrul Micia. Potaissa 3, 84-9.
 • Petculescu, L. 1982a: Obrăzare de coifuri romane din Dacia. ActaMN 19, 291-300.
 • Petculescu, L. 1983: Centiroane de tip "Utere Felix" din Dacia. MN 7, 69-73.
 • Petculescu, L. 1983a: Prinzătoare de teacă romane din Dacia. ActaMN 20, 451-66.
 • Petculescu, L. 1983b: Cercetări arheologice din castrul Micia. CA 6, 45-50.
 • Petculescu, L. 1984: Săpăturile arheologice din castrul Micia. CA 7, 117-20.
 • Petculescu, L. 1986: Contribuţii la coifurile romane ornamentale şi garniturile de armură romană. Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos 2, Călăraşi, 153-62.
 • Petculescu, L. 1987: Roman military granaries in Dacia. SJ 43, 66-76.
 • Petculescu, L. 1990: Contributions to Roman decorated helmets and breastplates from Dacia. Limes 14 Carnuntum, 843-54.
 • Petculescu, L. 1991: Utere Felix and Optimo Maxime Con(serva), mounts from Dacia. Limes 15 Exeter, 392-7.
 • Petculescu, L. 1991b: Bronze spearheads and spearbutts from Dacia. JRMES 2, 35-58.
 • Petculescu, L. 1991c: A note on military equipment of Roman officiers in the 3rd century A.D. BVB 56, 207-12.
 • Petculescu, L. 1993: Miniature spearhead fittings of military equipment in Roman Dacia. Dacia N.S. 37, 181-96.
 • Petculescu, L. 1994: Roman military equipment in the Dacian hill-fort at Ocniţa. Carnap-Bornheim, C. von (ed.), Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten. Akten des 2. Internationalen Kolloquiums in Marburg a. d. Lahn, 20. bis 24. Februar 1994, Lublin/ Marburg 61-77
 • Petculescu, L. 1995: Military equipment graves in Roman Dacia. JRMES 6, 105-48.
 • Petculescu, L. 1995a: Miniature spearhead fittings of military equip¬ment in Roman Dacia. Dacia N.S. 37, 181-96.
 • Petculescu, L. 1995b: Bronze miniature weapons and armour in the equipment of Roman soldiers from Dacia in the second and third century A.D. Acta of the 12th International Congress on Ancient Bronzes. Nederlandse Archeologische Rapporten 18, Nijmegen, 409-12.
 • Petculescu, L. 1999: Fragments of helmets from the Roman fort at Jidava. ActaMN 36/1, 189-96.
 • Petculescu, L. 1999a: Roman military equipment in Barbaricum in the proximity of the Dacian limes. Limes 17 Zalău, 895-906.
 • Petculescu, L. 2002: The military equipment of oriental archers in Roman Dacia, Limes 18 Amman, 765-770.
 • Petculescu, L. 2005: Daggers in Roman Dacia, Corona laurea, 405-412.
 • Petculescu, L., Filipescu, B., Crăciun, Cristina 1986: Raport asupra săpăturilor arheologice din castrul Micia campania 1983. CA 8, 59-62.
 • Petculescu, L., Gheorghe, P. 1979: Coiful roman de la Bumbeşti. SCIV 30/4, 603-6.
 • Petculescu, L., Nemoianu, Al., Anastasiu, Ruxandra 1980: Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice din 1978-1979 în castrul Micia, com. Veţel, jud. Hunedoara. CA 4, 70-5.
 • Petculescu, L., Nemoianu, Al., Anastasiu, Ruxandra 1982: Săpăturile arheologice din castrul Micia (com. Veţel, jud. Hunedoara). CA 5, 73-6.
 • Petică, M. 2000: O închizătoare de balteus din colecţia arheologică a Muzeului Judeţean Mureş. Apulum 37/1, 257-60.
 • Petolescu, C.C. 1972b: Cohors II Hispanorum la Micia. Sargetia 9, 43-9.
 • Petolescu, C.C. 1975: Palmyreni sagittarii într-o nouă diplomă militară din Dacia Superioară. SMMIM 7-8, 89-92 = Palmyreni sagittarii dans un nouveau diplôme militaire de la Dacie Supérieure. Latomus 34/4, 1975, 1020-3.
 • Petolescu, C.C. 1979: L'organisation de la frontičre romaine dans la Valée du Mureş (Dacia Superior). Limes 10 Xanten, 367-72.
 • Petolescu, C.C. 1979a: Palmyreni sagittarii qui sunt in Dacia Superiore. SCIV 30/1, 105-10.
 • Petolescu, C.C. 1980b: Castrele de pământ din nord-vestul Olteniei. Oltenia 2, 103-8.
 • Petolescu, C.C. 1981c: Cu privire la cronologia castrelor romane din Oltenia şi Muntenia. StComClung, 3-6.
 • Petolescu, C.C. 1983c: Un fragment de diplôm militaire de Tibiscum. Dacia, N.S. 27, 193-4.
 • Petolescu, C.C. 1983d: Numerus Maurorum Hispanorum. Gerion 1, 327-30.
 • Petolescu, C.C. 1983f: Notă asupra unui fragment de diplomă militară romană. Sargetia 16-7, 233-5.
 • Petolescu, C.C. 1986d: Les camps de la zone sud-carpatique de la Dacie. Limes 13 Aalen, 510-4.
 • Petolescu, C.C. 1986e: Cercetările arheologice din castrul roman de la Cătunele, Gorj, 1981,1982,1983. Litua 3, 156-63.
 • Petolescu, C.C. 1986f: Felix Legio XIII Gemina Antoniniana. Latomus 45, 636-7.
 • Petolescu, C.C. 1995: Scurtă istorie a Daciei romane, Bucureşti, 178 p.
 • Petolescu, C.C. 1995: Un edificiu militar roman. Basilica. AO S.N. 10, 29-36.
 • Petolescu, C.C. 1995a: Unităţile auxiliare din Dacia romană (I). SCIVA 46/1, 35-51.
 • Petolescu, C.C. 1995b: Unităţile auxiliare din Dacia romană (II). SCIVA 46/3-4, 237-75.
 • Petolescu, C.C. 1996a: Unităţile auxiliare din Dacia romană (III). SCIVA 47/1, 21-39.
 • Petolescu, C.C. 1997: Die Auxiliareinheiten im römischen Dakien. ActaMN 34/1, 75-149 = Beiträge Cluj, 66-141.
 • Petolescu, C.C. 2000-2001: Contribuţia militară a provinciei Moesia Inferior la cucerirea Daciei (La contribution militaire de l'armée de Moesia Inferieur á la conquęte de la Dacie), Pontica, 33-34, 349-354.
 • Petolescu, C.C. 2000a: Dacia şi Imperiul Roman. De la Burebista până la sfârşitul antichităţii, Bucureşti, 396 p.
 • Petolescu, C.C. 2001a: O nouă diplomă militară privitoare la provincia Dacia Inferior (Un nouveau diplôme militaire concernant la province de Dacia Inferior), Oltenia 13, 69-76.
 • Petolescu, C.C. 2002: Ala Flavia în Dacia Inferior (L`ala Flavie en Dacie inférieure), Argessis 11, 69-73.
 • Petolescu, C.C. 2002: Auxilia Daciae. Contribuţie la istoria militară a Daciei romane (Auxilia Daciae. Contributo alla storia militare della Dacia romana - Riassunto), Bucureşti, 198 p.
 • Petolescu, C.C., Avram, R., Cioflan, T., Amon, L. 1999: Castrul de pământ de la Fâlfani-Isbăşeşti, judeţul Argeş. Raport preliminar. Argessis 7, 31-9.
 • Petolescu, C.C., Cioflan, T. 1988: Discuţii pe marginea reconstituirii unor elemente ale sistemului de apărare al castrului roman de la Câmpulung. RMM(MIA) 2, 70-2.
 • Petolescu, C.C., Popescu, A.T. 2003: O nouă diplomă militară privitoare la provincia Moesia Inferior, Studia Historica et Theologica, 73-92 = Ein neues Militärdiplom für die Provinz Moesia inferior, ZPE 148, 2004, 269-276.
 • Petrescu, S.M. 1986: Piese de armament descoperite în castrul de la Tibiscum, (I). ActaMN 22-23, 521-6.
 • Petrescu, S.M., Rogozea, P. 1990: Tibiscum - principia castrului mare de piatră (I). Banatica 10, 107-36.
 • Petru, L., Hurdezeu, N., Timoc, C. 2001: Fortificaţii romane în Banat (I) Cornuţel (Römische Festungen im Banat I - Cornuţel ), BCŞS 7, 113-115.
 • Piso, I. 1974: Războiul lui Philippus cu carpii. IMCD, 301-9.
 • Piso, I. 1993: Fasti provinciae Daciae. Die senatorischen Amtsträger. Antiquitas 43, Bonn, 339 p.
 • Piso, I. 1994: Ein unechter beneficiarus in Apulum. ZPE 103, 207-8.
 • Piso, I. 1998b: Die legio XV Apollinaris in den markomannischen Kriegen. ActaMN 35/1, 97-104.
 • Piso, I. 1999a: Les chevaliers romains dans l'armée impériale et les implications de l'imperium. L'ordre équestre. Histoire d'une aristocratie (IIe sičcle av. J.-C. - IIIe sičcle ap. J.-C.). Collection de l'Ecole Française de Rome 257, Rome, 321-50.
 • Piso, I. 1999b: Ein Bruchstück eines Militärdiploms aus Apulum. ZPE 126, 243-8.
 • Piso, I. 1999c: L'ala Flavia en Dacie. ActaMN 36/1, 81-90.
 • Piso, I. 2000: Les légions dans la province de Dacie. Les légions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du Congrčs de Lyon (17-19 septembre 1998) (ed. Y. Le Bohec), Lyon, 205-25.
 • Piso, I. 2005: An der Nordgrenze des Römischen Reiches, Ausgewählte Studien (1972-2003), Stuttgart, 527 p.
 • Piso, I. 2005a: Die Cohors III Campestris in Porolissum, "Eine ganz normale Inschrift" ... und Ähnliches zum Geburtstag von Ekkehard Weber, Wien 325-331
 • Piso, I., Benea, Doina 1984: Das Militärdiplom von Drobeta. ZPE 56, 263-95 = Diploma militară de la Drobeta. ActaMN 21, 111-24.
 • Piso, I., Isac, D., Diaconescu, Al., Opreanu, C. 1983: Castrul roman de la Căşei. MCA 15 Braşov, 297-8.
 • Poenaru-Bodea, Gh., Vlădescu, C.M. 1976: Fortificaţia centrală de la Romula. SMMIM 9, 3-15.
 • Poenaru-Bordea, Gh., Vlădescu, C.M. 1969: Date noi în legătură cu castrul Arutela, SCIV 20/1, 101-12.
 • Poenaru-Bordea, Gh., Vlădescu, C.M. 1979: Săpăturile de salvare de la castrul Arutela din 1978. MCA 13 Oradea , 235-6.
 • Poenaru-Bordea, Gh., Vlădescu, C.M. 1981: Castrul de la Titeşti com. Perşani, jud. Vâlcea. SCIVA 32/4, 581-91.
 • Poenaru-Bordea, Gh., Vlădescu, C.M., Stoica, D. 1979: Arutela V. Campania de săpături de salvare din anul 1978. SMMIM 12, 124-5.
 • Pop, C. 1977: Signa militaria de bronz în Dacia romană. ActaMN 14, 111-30.
 • Pop, C., Lucăcel, V. 1977: Un signum roman descoperit la Zalău - Ortelec. ActaMP 1, 79-81.
 • Pop, I. 1969: Săpături arheologice în castrul roman de la Rîşnov. Cumidava 3, 627-8.
 • Pop, I.I. 1975: Cohors Numidarum Antoniniana la Feldioara, Făgăraş, jud. Braşov. SCIVA 26/1, 289-92.
 • Pop, I.I. 1983: Atestări recente ale cohortei II Flavia Bessorum la Cincşor. Cumidava 13, 43-8.
 • Popa, Al. 1982: O listă de soldaţi din secolul al II-lea descoperită la Apulum. Apulum 20, 111-6.
 • Popa, Al., Berciu, I. 1967: Numerus M. Hisp. en Dacie. Acta of the fifth Epigraphic Congress, 357-60.
 • Popescu, Em., Petolescu, C.C., Cioflan, T. 1984: Distrugerea castrului roman de la Câmpulung (Jidava). StComClung 3, 15-9.
 • Popescu, Em., Popescu, Eugenia 1968: Castrul roman Jidava, Cîmpulung. StComPiteşti 1, 67-79.
 • Popescu, Em., Popescu, Eugenia 1970: Raport preliminar asupra săpăturilor efectuate în anii 1962-1967 în castrul roman de lîngă Cîmpulung-Muscel (Jidava). MCA 9, 251-63.
 • Popescu, M. 2003: La topographie sacrale des camps de Dacie, Studia Historica et Theologica, 103-123.
 • Popescu, M. 2004: La religion dans l`armée romaine de la Dacie, Bucureşti, 362 p.
 • Popescu, M. 2004-2005: Les troupes de Dacie et les dieux: les témoignages collectifs de piété, Pontica 37-38, 199-220.
 • Preda, C., Grosu, Aurelia 2002: Date noi cu privire la localizarea castrului roman Rusidava (New information regarding the location of the Roman Camp Rusidava), Argessis 11, 75-81.
 • Pribac, S. 1996: Despre frumentarii în Dacia romană. BCŞS 2, 123-27.
 • Protase, D. 1962: Le coorti Hispanorum milliaria e I Ubiorum in Dacia. Dacia 6, 505-8.
 • Protase, D. 1965: Descoperiri recente la castrul roman de la Gherla Ţrezumatţ. StCl 7, 490.
 • Protase, D. 1968a: Elemente etnice trace şi ilire în ala II Pannoniorum din Dacia. SCIV 19/2, 339-44 = Éléments ethniques thraces et illyriens dans l'ala II Pannoniorum de Dacie. Hommage ŕ Marcel Renard. Latomus 102, 1969, 633-8.
 • Protase, D. 1973a: Troupes auxiliaires originaires des provinces germaniques dans l'armée de Dacie. Dacia N.S. 17, 323-8 = Vestigia, 1972, 543-5.
 • Protase, D. 1974: Exercitus Daciae Porolissensis et la défense des frontičres septentrionales de la Dacie. Limes 9 Mamaia, 227-33.
 • Protase, D. 1975: Castrul roman de la Surducul Mare (jud. Caraş-Severin). Banatica 3, 345-8.
 • Protase, D. 1977: Castre romane cu dublu zid de incintă descoperite în Dacia. Sargetia 13, 191-202 = Römische Lager mit doppelten Umfassungsmauern in Dakien. Limes 11 Székesfehérvár, 303-20.
 • Protase, D. 1979: Das Römerlager von Brîncoveneşti und seine Bedeutung für die Verteidigung der Nordostgrenze Dakiens. Limes 10 Xanten, 379-86.
 • Protase, D. 1985: Neue Daten über Ala I Tungrorum Frontoniana in Dakien. Römische Geschichte, Altertumskunde und Epigraphik. Festschrift A. Betz, Wien, 495-504.
 • Protase, D. 1985a: Date noi despre ala I Tungrorum Frontoniana în Dacia. SCIVA 36/3, 249-53.
 • Protase, D. 1994a: Castrul roman de la Tihău (jud. Sălaj) în lumina cunoştinţelor actuale. EN 4, 75-102.
 • Protase, D. 2003: Descoperiri şi date inedite privind castrul roman de la Hoghiz (Découvertes et données inédites concernant le camp romain de Hoghiz-dep. Braşov), Studia Historica et Theologica, 125-134.
 • Protase, D., Ardevan, R. 1983: Săpăturile de salvare de la Gherla. MCA 15 Braşov, 299-303.
 • Protase, D., Dănilă, Şt. 1968: Un castru roman de pământ la Livezile pe graniţa de nord a Daciei. SCIV 19/3, 531-40.
 • Protase, D., Gaiu, C. 1999: Le camp romain et l'établissement civil d'Ilişua. Le résultats des fouilles archéologiques effectuées dans le courant des années 1978-1995. Limes 17 Zalău, 415-30.
 • Protase, D., Gudea, N., Ardevan, R. 2005: Das römische Binnenkastell von Gherlea Die Erdwallphase (106-140 n .Chr.), Limes 19 Pécs, 713-722.
 • Protase, D., Marinescu, Gh., Gaiu, C. 1983: Cercetările arheologice din castrul roman de la Ilişua. MCA 15 Braşov, 289-98.
 • Protase, D., Petculescu, L. 1975: Coiful roman de la Berzovia. Banatica 3, 85-9.
 • Protase, D., Zrinyi, A. 1975: Castrul roman de la Brîncoveneşti. Marisia 5, 57-69.
 • Protase, D., Zrinyi, A. 1993: Castrul roman de la Brâncoveneşti, jud. Mureş. MCA 17 Ploieşti, 295-8.
^ sus
  R
 • Radnóti, A. 1945: A dáciai limes a Meszesen. Il limes di Dacia nella montagna Meszes. ArchÉrt. 3, 137-68.
 • Răuţ, Oct., Bozu, O. 1979: Armata romană din Banat. StComIC 1, 195-218.
 • Regep, Simona 1996: Tesserae militares cu inscripţie din Dacia. Arhe 1, 47-50.
 • Rosetti, R. 1933: Începuturile artei militare în cuprinsul României de azi. (Din paleolitic până la întemeierea Principatelor). ARMSI 3/14/10, 51 p.
 • Rosetti, R. 1943: Care au fost adevăratele efective ale unor armate din trecut. AAR (I)3, 727-46.
 • Ruscu, D. 2000: Iniţiativa imperială în construcţiile militare din Dacia romană. RB 14, 24-8 = Studii de istorie a Transilvaniei 4, 24-8.
 • Ruscu, D., Ruscu, Ligia 1996: EKTA?IS KATA A?AN?N a lui Arrian şi strategia defensivă a Imperiului Roman în epoca hadrianică. Die Schlachtordnung gegen die Alanen de Arrian. EN 6, 205-59.
 • Russu, I.I. 1956b: Diploma militară romană din Gilău. MCA 2, 703-13.
 • Russu, I.I. 1959: Castrul şi garnizoana de la Buciumi. SCIV 10/2, 305-20.
 • Russu, I.I. 1961a: Două fragmente de diplome militare din Apulum. Apulum 4, 119-25.
 • Russu, I.I. 1971: Sextus Vibius Gallus. ActaMN 8, 531-7.
 • Russu, I.I. 1973: Dacia şi Pannonia Inferior în lumina diplomei militare din anul 123, Bucureşti, 123 p.
 • Russu, I.I. 1974a:Das römische Militärdiplom von 123 für Dacia Porolissensis und Pannonia Inferior. Dacia N.S. 18, 155-76.
 • Russu, I.I. 1974b: Die Hilfstruppen am Limes Daciae Superioris. Limes 9 Mamaia, 227-33.
 • Russu, I.I. 1977: Garnizoana şi castrul roman de la Brîncoveneşti (jud.Mureş). Ala I numeri Illyricorum. SCIVA 28/1, 93-104.
 • Russu, I.I. 1980d: Veterani et cives Romani Micienses. SCIVA 31/3, 445-54.
 • Russu, I.I. 1985: Ala miliaria în armata Daciei Porolissensis. ActaMP 9, 137-42.
 • Rusu, M. 1979: Castrul roman Apulum şi cetatea feudală Alba-Iulia. AIIA 22, 47-70.
 • Rusu, M. 1979a: Castrul roman de la Gilău. StComIC 1, 153-94.
^ sus
  S
 • Salmon, E.T. 1936: Trajan's conquest of Dacia. TAPA 67, 83-104.
 • Simu, Tr. 1925: Praetorium şi Centum Putei. AO 4, 99-105.
 • Stanciu, I. 1983: Principia sau praetorium? Comunicări ale cercurilor ştiinţifice studenţeşti. Istorie 2, Cluj-Napoca, 1-10.
 • Stanciu, I. 1985: Consideraţii asupra clădirii comandamentului castrelor auxiliare din Dacia. ActaMP 9, 219-46.
 • Ştefan, A.S. 1997: Les guerres daciques de Trajan: les operations du front alpin. Limes 16 Rolduc, 517-26.
 • Ştefan, Gh. 1935: Nouvelles découvertes dans le "castellum" romain de Barboşi (prčs de Galaţi). Rapport préliminaire. Dacia 5-6, 341-9.
 • Ştefan, Gh. 1944: Le camp romain de Drajna de Sus, département de Prahova. Dacia 9-10, 115-44.
 • Syme, R. 1936: The Dacian war Ţunder Domitianţ Ţand theţ peace with Dacia. CAH 11, 168-72, 175-7.
 • Syme, R. 1938: The first garrison of Trajan's Dacia. Laureae Aquincenses 1, Diss.Pann. 2/10, 267-86.
 • Székely, Z. 1943: A Komollói eröditett római tábor. Jelentés a Székely Nemzeti Múzeum 1942. évi ásatásáról. ŢCastrul roman întărit de la Comălău. Raport despre săpăturile Muzeului Secuiesc din anul 1942ţ, Cluj, 35 p.
 • Székely, Z. 1944: Az Ala I Asturum emléke a Székelyföldön. EM 69, 485-6.
 • Székely, Z. 1980a: Castrul roman de la Olteni. Aluta 10-11, 55-75.
 • Szilágyi, I. 1941: Romai csapattestek bélyeyes téglái Magyarvistán. De tegulis sigillatis exercitus Romani in pago Magyarvista repertis. Közl. Cluj 1, 117-21.
 • Szilágyi, I. 1943: Dácia nyugati határának elsö védelmi vonala és helyörségei. Die erste Verteidigungslinie an der Westgrenze Dakiens und ihre Garnisonen. Közl. Cluj 3, 88-98 = AISC 4, 316-20.
 • Szilágyi, I. 1946: A Dáciai erödrendszer helyörségei és a katonai téglabélyegek. Die Besatzungen des Verteidigungssystem von Dakien und ihre Ziegelstempel. DissPann 2/21, 91 p.
^ sus
  T, Ţ
 • Timoc, C. 1996a: Câteva precizări cu privire la monumentele epi¬grafice ale cohortei I Sagittariorum la Tibiscum. BCŞS 2, 117-20.
 • Timoc, C. 1997: Ein möglicher Eingangsweg der Iazyger Sarmaten nach den römischen Banat und Militärprobleme der Organisierung der Wehrlinie Lederata - Tibiscum am Anfang des 2. Jhs. n. Chr. Un posibil traseu de pătrundere al sarmaţilor iazigi spre Banatul ocupat de romani şi probleme de organizare militară a liniei defensive Lederata-Tibiscum la începutul secolului II p.Ch. ActaMP 21, 291-300.
 • Timoc, C. 2000: Itureenii în provincia Dacia. AB 7-8, 377-86.
 • Timoc, C. 2002-2003: Ala I Hispanorum şi castrul de la Slăveni în sistemul defensiv al Daciei Inferior (Malvensis) (Ala I Hispanorum and the Roman camp from Slăveni in the defensive system of Dacia Inferior (Malvensis), Oltenia 14, 52-54.
 • Timoc, C. 2004-2005: Fortificaţii romane din Banat II. Teregova -date si controverse (Römische Festungen im Banat II. Teregova - Daten und Kontroversen), AB 12-13, 187-198.
 • Timoc, C. 2004d: Beiträge zur Geschichte der Cohors I Sagittariorum bei Tibiscum-Jupa, Orbis Antiquus, 801-805.
 • Timoc, C., Bejinariu, I. 2000: Cercetări arheologice în principia castrului roman de la Buciumi. ActaMP 23/1, 345-57.
 • Tompek, J. 1929: A XIII. ikerlégio munkavezetöi Apulumban. Erdélyi Irodalmi Szemle 6/3-4, 351-2.
 • Toropu, O., Tătulea, C. 1987: Sucidava. Celei, Bucureşti, 273 p. (60-190).
 • Toropu, Oct. 1989: Inscripţii tegulare de la Sucidava, Celei. Oltenia 7-8, 35-41.
 • Tóth, E. 1978: Porolissum Das Castellum in Moigrad. Ausgrabungen von A. Radnóti, 1943, Budapest.
 • Tudor, D. 1931: Cetatea Romula. Memoriul IV al Inst. de Arheologie Olteană, Craiova, 22 p.
 • Tudor, D. 1933c: Paza Romulei şi a împrejurimilor ei (rectificări şi ştiri nouă). AO 12, 228-37.
 • Tudor, D. 1936: Castrele romane de la Jidava, lângă Câmpulung în Muscel. I Castri romani di Jidava (Romania). Bucureşti 2, 89-117.
 • Tudor, D. 1940: Castra Daciae Inferioris: I. Castrele romane din Bum¬beşti-Gorj. I castri romani di Bumbeşti-Gorj(Romania). BCMI 33, 18-33.
 • Tudor, D. 1940a: Castra Daciae Inferioris: II. Castrul şi aşezarea romană de la Slăveni-Romanaţi. Il castro romano di Slăveni, Romanaţi (Romania). BCMI 33, 34-8.
 • Tudor, D. 1941: Castra Daciae Inferioris: III. Castrul Racoviţa-Argeş. Il castro romano Racoviţa-Argeş. BCMI 34, 35-41.
 • Tudor, D. 1941a: Obergermanische Vexillationen der legio XXII Primigenia bei Romula in Dakien. Germania 25, 239-41.
 • Tudor, D. 1941c: Ştiri nouă despre castrul de la Jidava. BMMN 4, 98-101.
 • Tudor, D. 1942b: Castra Daciae Inferioris: IV. Castrul şi băile de la Bivolari. Il castro romano di Bivolari (Romania). BCMI 35, 143-9.
 • Tudor, D. 1944a: Graniţa de NE a Daciei inferioare. RIR 14, 157-65.
 • Tudor, D. 1944b: Arme şi diferite obiecte din castrul de la Jidava. BCMI 37, 77-82.
 • Tudor, D. 1945: Castra Daciae Inferioris V-VII: Copăceni, Titeşti şi Rădăcineşti, jud. Argeş. BMMN 5, 95-101.
 • Tudor, D. 1945a: Arderea cetăţii Sucidava, RIR 15, 149-56.
 • Tudor, D. 1948: Sucidava (III). Quatriéme (1942), cinquiéme (1943) et sixiéme (1945) campagnes de fouilles et recherches archéolo¬giques dans la forteresse de Celei, département de Romanaţi, Dacia 11-2, 145-208.
 • Tudor, D. 1948b: Fragment d'un diplôme militaire romain. Dacia 11-2, 273-4.
 • Tudor, D. 1955: Consideraţii asupra unor cercetări arheologice făcute pe limes transalutanus. SCIV 6/1-2, 87-99.
 • Tudor, D. 1962b: La cohors I Lingonum en Dacie. Hommages ŕ A. Grenier 2. Coll. Latomus 58, 1523-30.
 • Tudor, D. 1964a: Pedites singulares ŕ Buridava. Dacia 8, 345-52.
 • Tudor, D. 1964c: Les garnison de Buridava ŕ l`époque de la conquęte de la Dacie. Aktes des Intern. Kongres. für griech. und Latein. Epigraphie (Wien, 17-22 Sept. 1962), Wien, 404-10.
 • Tudor, D. 1965e: Castra Daciae Inferioris (VIII). Apulum 5, 233-57.
 • Tudor, D. 1968d: Centrul militar roman de la Buridava. SMMIM 1, 17-30.
 • Tudor, D. 1968e: Le camp romaine d'Arutela. Hommage ŕ Marcel Renard 3. Latomus 102, 579-85.
 • Tudor, D. 1970a: Distrugerea castrului roman de la Slăveni pe Olt. Historia 1, 67-83.
 • Tudor, D. 1971b: Recherches archéologiques sur le Limes Alutanus en Dacie. Zprávy Jednoty Klassickych Filologu 13/1-3, 160 Ţrezumatţ.
 • Tudor, D. 1974e: Nouvelles recherches archéologiques sur les limes Alutanus et le limes Transalutanus. Limes 9 Mamaia, 236-46.
 • Tudor, D. 1974f: Basilica castrensis de la Slăveni pe Olt. Drobeta 1, 47-53.
 • Tudor, D. 1975: Trupele din castrul roman de la Slăveni pe Olt. SMMIM 7-8, 13-22.
 • Tudor, D. 1978: Oltenia romană4, Bucureşti, 520 p.
 • Tudor, D. 1978a: Diploma militară romană descoperită în castrul de la Slăveni pe Olt. Drobeta 3, 30-2.
 • Tudor, D. 1979d: Le rôle défensif du camp romain de Slăveni en Dacie inférieure. Limes 10 Xanten, 388-403.
 • Tudor, D. 1981b: Comandamentele militare de la Praetorium în Dacia. SCIV 32/1, 76-88.
 • Tudor, D. 1982: Materiale arheologice din castrul Praetorium I (Copă¬ceni, jud. Vâlcea) descoperite de G. Tocilescu. Drobeta 5, 49-78.
 • Tudor, D., Nubar, H., Purcărescu, P. 1970: Săpăturile arheologice de la Castra Traiana. MCA 9, 245-50.
 • Tudor, D., Poenaru-Bordea, Gh., Vlădescu, C.M. 1969: Rezultatele primelor două campanii de săpături arheologice (1967 - 1968) în castrul roman din Poiana Bivolari, oraşul Călimăneşti, Arutela, I, II. SMMIM 2-3, 8-45.
 • Ţentea, O. 2003: Legion XIII Gemina and Alburnus Maior, Apulum 40, 253-266.
 • Ţentea, O. 2004: Cohors I Ituraeorum Sagittariorum equitata milliaria, Orbis Antiquus, 806-815.
 • Ţentea, O., Luduşan, V. 2000: About the spearheads of triangular cross-section from Dacia. ActaMN 37/1, 253-64.
 • Ţentea, O., Matei-Popescu, F. 2004: Alae et cohortes Daciae et Moesiae, ActaMN 39-40/I, 259-296.
^ sus
  V
 • Vlădescu, C M.. 1975: Observaţii asupra tipologiei armamentului roman din Dacia Inferioară. SMMIM 7-8, 23-51.
 • Vlădescu, C.M. 1981: Masca de paradă de la Romula şi încercarea de recontituire a coifului de cavalerie romană. SCIV 32/2, 195-204.
 • Vlădescu, C.M. 1982: Fortificaţiile romane de la Romula Malva şi problema continuităţii aşezării. MN 6, 123-31.
 • Vlădescu, C.M. 1982a: Centrele militare romane din sectorul de nord al limesului alutan. Buridava 4, 55-65.
 • Vlădescu, C.M. 1983: Armata romană în Dacia Inferior, Bucureşti, 303 p.
 • Vlădescu, C.M. 1985: Tehnica de construcţie a castrelor care constituiau apărarea masivului Cozia. Studii vâlcene 7, 33-41.
 • Vlădescu, C.M. 1986: Fortificaţiile romane din Dacia Inferior, Craiova, 160 p.
 • Vlădescu, C.M. 1986a: Complexul de fortificaţii de la Bumbeşti şi rolul lor în răspândirea romanităţii. Litua 3, 132-7.
 • Vlădescu, C.M., 1977: Consideraţii tipologice asupra coifului de la Lunca Mureşului (jud. Alba). SMMIM 10, 33-5.
 • Vlădescu, C.M., Maghiar, N. 1978: Notă asupra sondajelor la Tia Mare jud. Olt. SMMIM 11, 167-71.
 • Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh. 1972: Un segment din limes Alutanus. Fortificaţiile romane din jurul masivului Cozia. BMI 41/3, 27-32.
 • Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh. 1974: Castrele hadrianee din valea carpatică a Oltului. Oltenia 1, 47-59.
 • Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh. 1974a: Les fortifications romaines sur le limes Alutanus dans la zone du massif de Cozia. Limes 9 Mamaia, 247-58.
 • Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh. 1977: Complexul de forti¬ficaţii de la Romula în cadrul sistemului defensiv roman de pe Limes Alutanus. SMMIM 10, 17-23.
 • Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh. 1977a: Le complčxe des fortifications de Romula dans le cadre du systčme défensif du Limes Alutanus. Limes 11 Székesfehérvár, 353-64.
 • Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh. 1978: Cercetări arheologice în castrul roman de la Arcidava, satul Enoşeşti, comuna Piatra-Olt, jud. Olt. SMMIM 11, 137-42.
 • Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh. 1980: Les deux fortifications de Praetorium sur le limes Alutanus. Limes 12 Stirling, 815-29.
 • Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh. 1980a: Castrele de la Prae¬torium din sectorul de nord al Limesului Alutanus. Drobeta 5, 109-6.
 • Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh. 1980a: Cele două castre de la Praetorium pe Limes Alutanus. SMMIM 13, 75-84.
 • Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh. 1983: Cercetările arheologice în castrul roman de la Racoviţa (jud. Vâlcea) şi zona aferentă. MCA 15 Braşov, 345-9.
 • Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh. 1983a: Castrul de la Racoviţa şi rolul său defensiv în garnizoana Praetorium. Studii vâlcene 6, 15-21.
 • Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh. 1992: Castra Traiana, (Sâm¬botin, jud. Vâlcea). MCA 17 Ploieşti, 223-30.
 • Vlădescu, C.M., Stoica, O. 1985: O fortificaţie romană necunoscută la Văratica (Brezoi, jud. Vâlcea). SMMIM 17-18, 137-43.
 • Vlădescu, C.M., Stoica, O., Amon, L. 1998: Edificii civile şi militare recent descoperite la Romula. Oltenia SN 1, 57-71.
 • Voişian, V. 1997: In Ulpia Traiana Sarmizegetusa entdeckte Bestandteile militärischer Ausrüstung. ActaMN 34/1, 201-11 = Beiträge Cluj, 193-204.
 • Vulpe Dunăreanu, Ecaterina 1967: Castrul roman de la Pietroasa. Tezaurul de la Pietroasa, Bucureşti, 47-9.
 • Vulpe, R. 1944: Angustia. În amintirea lui C. Giurescu, Bucureşti, 551-9.
^ sus
  W
 • Wilmott, T. 2001: Cohors I Aelia Dacorum: a Dacian Unit on Hadrian's Wall, ActaMN 38/I, 103-122.
 • Winkler, Iudita, Lazăr, M.D. 1977: Emblema legiunii a XIII-a Gemina pe un fragment de umbo. Sargetia 13, 262-76.
 • Wollmann, V. 1972: Ein Bataver im römischen Heer in Dakien. Germania 50, 247-51.
 • Wollmann, V. 1974: Cohors I Cannanefatium in Dakien. Germania, 52, 150-1.
 • Wollmann, V., Bot, Gh. 1974: Despre castrul şi garnizoana romană de la Tihău. IMCD, 429-40.
^ sus
  Z
 • Zagoriţ, C. 1940: Castrul roman de la Mălăeşti şi cetatea dacă de la V. Humei din judeţul Prahova. Ploieşti, 22 p. = AO 21, 1942, 397 p.
 • Zahariade, M. 1976: Trupele de origine hispanică în Dacia. SCIV 27/4, 477-98.
 • Zahariade, M. 1977: Addenda et corrigenda. SCIVA 28/2, 261-5.
 • Zahariade, M. 1977a: Supplementum epigraphicum la trupele romane de origine hispanică din Dacia (I). SMMIM 10, 61-79.
 • Zahariade, M. 1978: Supplementum epigraphicum la trupele romane de origine hispanică din Dacia (II). SMMIM 10, 143-52.
 • Zahariade, M. 1997: Strategy and tactics in Roman Dacia. Limes 16 Rolduc, 603-8.
 • Zahariade, M., Phelps, Myrna K. 1999: Milites Dacisciani qui iam saeviunt (SHA, Vita Claudii 17, 1-4). A contribution to the history of Dacia in the 260`s of the 3rd century A.D. TD 20/1-2, 313-28.
^ sus
  ABREVIERI BIBLIOGRAFICE
 • A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem, Cluj-Napoca.
 • AA - Arta şi Arheologia, Iaşi.
 • AAR (I) - Anuarul Academiei Române (Istorie), Bucureşti.
 • AB - Analele Banatului, Timişoara.
 • Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin.
 • ACD - Acta Classica Universitatis Scientiarium Debreceniensis. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen.
 • ACMI - Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti.
 • ACMIT - Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Secţia pentru Transilvania, Bucureşti.
 • Acta "Centri historiae" Terra Antiqua Balcanica, Serdica.
 • Acta Antiqua Philippopolitana, Sofia.
 • Acta Hargitensia - Anuarul muzeelor din Harghita, Miercurea Ciuc.
 • Acta of the fifth Epigraphic Congress, Cambridge, 1967.
 • Actes du VIIe Congrčs International d'Epigraphie, Bucureşti.
 • Acta StCl Iaşi - Antichitatea şi moştenirea ei spirituală. Actele sesiunii de comunicări a Societăţii de Studii Clasice din România, Iaşi, mai 1988 (1993), ed. Tr. Diaconescu, M. Alexianu.
 • ActaMN - Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca.
 • ActaMP - Acta Musei Porolissensis, Zalău.
 • ActMuz - Activitatea Muzeelor, Cluj.
 • AECO - Archivum Europae Centro-Orientalis, Budapest.
 • AH - Antiquitas Hungarica, Budapest.
 • AIGŞ - Anuarul Institutului de cercetări socio-umane "Gh. Şincai", Târgu-Mureş.
 • AIIA - Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, Cluj-Napoca.
 • AIIAIaşi - Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, Iaşi.
 • AIIN - Anuarul Institutului de Istorie Naturală, Cluj.
 • AISC - Anuarul Institutului de Studii Clasice, Cluj-Napoca.
 • Alba Regia - Alba Regia. Annales Musei Stephani regis, Székesfehérvár.
 • (Das) Altertum - (Das) Altertum. Im Auftrage des Zentral Instituts für Alte Geschichte und Archaeologie der Akademie der Wissenschaften der DDR, Berlin.
 • Altertumskunde und Epigraphik. Archäologische-Epigraphische Studien, Wien.
 • Aluta - Aluta. Muzeul Judeţean Sfântu Gheorghe.
 • AM - Arheologia Moldovei, Institutul de istorie şi arheologie "A.D. Xenopol", Iaşi.
 • ANRW - Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschungen. Herausgegeben von Hildegard Temporini und Wolfgang Haase, Berlin - New York.
 • (Die) Antike - Zeitschrift für Kunst und Kultur des Klassischen Altertums, Berlin-Leipzig.
 • Antike Welt - Antike Welt. Zeitschrift für Archaeologie und Kulturgeschichte, Mainz.
 • Ant.Tan. - Antik Tanulmányok, Budapest.
 • ANW - Archeologische Werkgemeenschap Nederland, Amsterdam.
 • AO - Arhivele Olteniei, Craiova; S.N. 12 (1997) şi urm.
 • Apulum - Acta Musei Apulensis, Alba Iulia.
 • Archeologia, Roma.
 • Archeologia Classica, Roma.
 • Archéologica Sofia, Sofia.
 • ArchÉrt. - Archaeologiai Értesitö, Budapest.
 • Arhe - Arhe. Buletin de studii şi cercetări studenţeşti de istorie veche, arheologie şi epigrafie, Timişoara.
 • Archäologisches Korrespondenzblatt - Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz a. Rhein.
 • Arheoloski Vestnik, Ljubljana.
 • Archivo Espańol de Arqueologia, Madrid.
 • Arhiva Someşană - Arhiva Someşană. Revista istorică-culturală, Năsăud.
 • ArhMold - Arheologia Moldovei. Institutul de Istorie şi Arheologie "A.D. Xenopol", Iaşi.
 • Arma - Arma. Newsletter of the Roman Military Equipment Conference.
 • ARMSI - Academia R.S.R., Memoriile Secţiunii Istorice, Bucureşti.
 • ARMSS - Acad. R.S.R. Memoriile Secţiunii de Ştiinţe Sociale, Bucureşti.
 • Army and Urban Development - Army and Urban Development in the Danubian Provinces of the Roman Empire (eds. H. Ciugudean, V. Moga), Alba-Iulia, 2000.
 • AT - Ars Transilvaniae. Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca.
 • Atti - Atti. Academia Peloritana. Classe di lettere, filosofia e belle arti, Messina.
 • AUB - Analele Universităţii Bucureşti.
 • AUI - Analele Universităţii Iaşi.
 • AUT - Analele Universităţii Timişoara.
 • BAISM - Bolletino dell'Associazione internazionale per gli studi Mediterranei, Roma.
 • Balcania, Bucureşti.
 • Balla 2000 - Balla, L. Studia Dacica. Collected Papers. Hungarian Polis Studies 5, Debrecen.
 • Banatica - Banatica. Muzeul Judeţean Caraş-Severin, Reşiţa.
 • BAR (IS)- British Archaeological Reports (International Series), Oxford.
 • BCMI - Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti, 1 (1908) - 38 (1945).
 • BCO - Bibliotheca Classica Orientalis, Berlin.
 • BCŞS Alba - Buletinul Cercurilor ştiinţifice studenţeşti, Alba Iulia.
 • Beiträge Cluj - Beiträge zur Kenntnis des römischen Heeres in den dakischen Provinzen (Hrsg. N. Gudea), Cluj-Napoca, 1997
 • Bericht über die Jahrhundertfeier des Archäologischen Instituts, Berlin.
 • BIFR - Buletinul Institutului de Filologie Română "Alexandru Philippide", Iaşi.
 • BMI - Buletinul Monumentelor Istorice, Bucureşti.
 • BMMN - Buletinul Muzeului Militar Naţional, Bucureşti.
 • Boabe de grâu - Turnu-Severin.
 • Bollettino dell'Associazione internazionale per gli studi mediterranei, Roma.
 • Boll. della Comm. Arch. Com - Bolletino della Commissione Archeologica Communale, Roma.
 • BOR - Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti.
 • BR - Budapest Régiségei, Budapest.
 • Britannia - Journal of Roman-British Studies Society for the Promotion of Roman Studies, London.
 • BSNR - Buletinul Societăţii Numismatice Române, Bucureşti.
 • Bucureşti, Bucureşti.
 • Buletin Informativ, Bucureşti.
 • Buletinul Cercurilor Ştinţifice Studenţeşti, Bucureşti.
 • Bull d'archéologie sud-est européenne, Bucureşti.
 • Bull. Soc. Hist. Méd. - Bulletin de la Société française d`Histoire Médicale, Paris.
 • Bulletin de la Section Historique de l'Académie Roumaine, Bucureşti.
 • Bulletin International d'Études du Sud-Est Européennes, Bucureşti.
 • Buridava, Râmnicu-Vâlcea.
 • BVB - Bayerische Vorgeschichtsblätter, München.
 • CA - Cercetări arheologice. Muzeul Naţional de Istorie, Bucureşti.
 • CAH - The Cambridge Ancient History, Cambridge.
 • Centrul de istorie, filologie şi etnografie - Craiova.
 • Chiron - Chiron. Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Institutes, München.
 • CI - Cercetări istorice, Muzeul de Istorie a Moldovei, Iaşi.
 • Cibinum - Sibiu.
 • Civilizaţia romană - Civilizaţia romană în Dacia (ed. M. Bărbulescu), Cluj-Napoca, 1997.
 • Civiltŕ - Civiltŕ romana in Romania, Roma, 1971.
 • CJ - Carnuntum Jahrbuch, Wien
 • CL - Cercetări de lingvistică, Cluj-Napoca.
 • Clujul medical, Cluj-Napoca.
 • CN - Cercetări numismatice, Bucureşti.
 • CNA - Cronica numismatică şi arheologică, Bucureşti.
 • Coll. Roum.-Suisse 1 - La politique édilitaire dans les provinces de l'Empire romain IIčme-IVčme sičcles aprčs J.-C. Actes du Ier colloque roumano-suisse. Deva, 21-26 oct. 1991 (1993).
 • Coll. Roum.-Suisse 2 - La politique édilitaire dans les provinces de l'Empire romain IIčme-IVčme sičcles aprčs J.-C. Actes du IIe colloque roumano-suisse. Berne, 12-19 sept. 1993 (1995).
 • Coll. Roum.-Suisse 3 - La politique édilitaire dans les provinces de l'Empire romain IIčme - IVčme sičcles aprčs J.C. Actes du IIIe colloque roumano-suisse. Tulcea, 8-15 sept. 1995 (1998).
 • Com. Mon. Ist. Secţia pentru Trans. - Comisia Monumentelor Istorice. Secţia pentru Transilvania, Cluj.
 • Contribuţii istorice, Craiova.
 • CRAI - Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Paris.
 • Crisia - Crisia. Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea.
 • Csiki Muzeum közleményei, Csik.
 • Cumidava - Cumidava. Muzeul judeţean Braşov, Braşov.
 • Dacia - Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, Bucureşti, 1 (1924) - 12 (1948); N.S., Revue d`archéologie et d`histoire ancienne, Bucureşti, 1 (1957) şi urm.
 • Dacica - Daicoviciu, C. 1970: Dacica. Studii şi articole privin istoria veche a pământului românesc. 610 p. (139-442).
 • Dacoromania - Dacoromania. Buletinul "Muzeului Limbii Române", Cluj.
 • Debreceni Szemle, Debrecen.
 • Din istoria Europei romane - Din istoria Europei romane. Oradea, 1995.
 • DissPann - Dissertationes Pannonicae. Ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pázmány nominatae Budapestiensis provenientes, Budapest.
 • Dolgozatok-Travaux, Cluj.
 • EAA - Enciclopedia dell'arte antica classica ed orientale, Roma.
 • EDR - Ephemeris Dacoromana, Roma.
 • EEQ - East-European Quarterly, University Colorado, USA.
 • EFC - Ethnographia et Folkloristica Carpathica 1. Red. Z. Újváry. Kossuth Lajos Tudomány Egyetem, Debrecen.
 • Egyetemes Philologiai Közlöny, Budapest.
 • Eirene, Cluj.
 • EM - Erdély Múzeum, Cluj-Napoca.
 • EmlKel - Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének 80-ik évfordulójára, Cluj, 1957.
 • EN - Ephemeris Napocensis, Institutul de Arheologie, Cluj-Napoca.
 • Eos - Eos. Commentarii Societatis Philologiae Polonorum, Wroclaw.
 • Ephemerides Instituti Archaeologici Bulgarici, Sofia.
 • Epigraphica - Epigraphica. Periodico Internazionale di Epigrafia, Bologna.
 • Epigraphica 7 - Epigraphica. Travaux dédiés au VIIe Congres International d`Epigraphie grecques et latine (ed. D.M. Pippidi, Em. Popescu) (Constantza 9-15 sept. 1977), Bucureşti.
 • Erdélyi Irodálmi Szemle, Cluj.
 • ES - Epigraphische Studien, Düsseldorf.
 • File de Istorie, Bistriţa.
 • Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, Stuttgart.
 • FVL - Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Sibiu.
 • GB - Glasul Bisericii, Bucureşti.
 • Gerion - Gerion. Departamento de Historia. Facultad de Geografia e Historia, Univ. Complutense de Madrid.
 • Germania - Germania. Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission, Frankfurt am Main.
 • GG - Geolpolitica şi Geoistoria, Bucureşti.
 • Godisnjak - Godisnjak. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
 • Goldhelm, Schwert und Silberschätze - Goldhelm, Schwert und Silberschätze. Reichtümer aus 6000 Jahren rumänischer Vergangenheit. Frankfurt a. M., 29. 01 .1994-17. 04. 1994, 257 p.
 • Historia, Historia. Zeitschrift für alte Geschichte, Wiesbaden.
 • Historia de America, Mexico.
 • Historia Urbana, Sibiu
 • Historica, Bucureşti.
 • IDR I - Inscripţiile Daciei Romane I. Diplomele militare şi tăbliţele cerate (I. I. Russu), Bucureşti, 1975, 285 p.
 • IDR II - Inscripţiile Daciei Romane II. Oltenia şi Muntenia (Gr. Florescu, C.C. Petolescu), Bucureşti, 1977, 276 p.
 • IDR III/1 - Inscripţiile Daciei romane III. Dacia Superior 1, zona de sud-vest (teritoriul dintre Dunăre, Tisa şi Mureş), (I.I. Russu, Milena Dusanic, N. Gudea, V. Wollmann), Bucureşti, 1977, 288 p.
 • IDR III/2 - Inscripţiile Daciei romane III. Dacia Superior 2, Ulpia Traiana Dacia (Sarmizegetusa), (I.I. Russu, I. Piso, V. Wollmann), Bucureşti, 1980, 484 p.
 • IDR III/3 - Inscripţiile Daciei romane III. Dacia Superior 3, zona centrală (teritoriul dintre Ulpia Traiana, Micia, Apulum, Alburnus Maior, Valea Crişului), (I.I. Russu, Oct. Floca, V. Wollmann), Bucureşti, 1984, 469 p.
 • IDR III/4 - Inscripţiile Daciei romane III. Dacia Superior 4 (zona răsăriteană), (I.I. Russu), Bucureşti, 1988, 400 p.
 • IDR III/6 - Inscripţiile Daciei romane III Apulum - Instrumentum domesticum (Băluţă, Cl.L.), Bucureşti, 1999, 276 p.
 • IMCD - In memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj-Napoca 1974.
 • Istros - Buletinul Muzeului Brăilei, Bucureşti.
 • ITSR - Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, Sibiu.
 • Jahrb. der Ung. Arch. Gesellschaft - Jahrbuch der Ungarischen Archäologischen Gesellschaft = Évkonyve az Országos Magyar Régészeti Tarsulat, Budapest.
 • JfNG - Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte, München.
 • Jahresberichte aus August und Kaiseraugust, Augst.
 • JRGZM - Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum, Mainz
 • JRMES - Journal of Roman Military Equipment Studies, Oxford-Oakville.
 • JRS - Journal of Roman Studies, London.
 • Klio - Klio. Beiträge zur alte Geschichte, Leipzig.
 • Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde - Sibiu.
 • Közl. Cluj - Közlemények az Erdély Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából, Cluj.
 • L`Africa Romana, Sassari.
 • Latomus, Bruxelles.
 • Laureae Aquincenses, Budapest.
 • Le Musée Belge - Bruxelles
 • LIMC - Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Zürich-München (VII), Zürich-Düsseldorf.
 • Limes Danube 1996 - The Roman Limes on the Middle and Lower Danube (ed. P. Petrovic). Belgrade.
 • Limes 6 Köln-Graz - Vorträge des 6 Internationalen Limeskongresses in Süd-Detschland, Köln-Graz.
 • Limes 7 Tel Aviv - The Proceedings of the Seventh International Congress held at Tel Aviv, 1971.
 • Limes 8 Cardiff - Roman Frontier Studies 1969. Eighth International Congress of Limesforschung Cardiff 1969 (Cardiff 1974).
 • Limes 9 Mamaia - Actes du IXe Congrčs International d'Études sur les frontičres romaines Mamaia 1972 (Bucureşti-Köln-Wien 1974).
 • Limes 10 Xanten - Studien zu den Militärgrenzen Roms II. Vorträge des 10. Internationalen Limeskongresses in der Germania Inferior Xanten 1974. Beihefte Bonner Jahrb. 38 (Köln-Bonn 1977).
 • Limes 11 Székesfehérvár - Akten des XI. Internationalen Limes¬kongresses Székesfehérvár 1976 (Budapest 1977).
 • Limes 12 Stirling - Roman Frontier Studies 1979. BAR IS 71, 1980.
 • Limes 13 Aalen - Studien zu den Militärgrenzen Roms III. Akten des 13. Internationalen Limeskongresses Aalen 1983 (Stuttgart 1986).
 • Limes 14 Carnuntum - Akten des 14. Internationalen Limes¬kongresses 1986 in Carnuntum. Der Römische Limes in Österreich 36/2 (Wien 1990).
 • Limes 15 Exeter - Canterbury Roman Frontier Studies 1989. Proceedings of the XVth International Congress of Roman Frontier Studies (Exeter 1991).
 • Limes 16 Rolduc - Proceedings of the XVIth International Congress of Roman Frontier Studies, Rolduc 1995 (Oxford 1997).
 • Limes 17 Zalău - Proceedings of the XVIIth International Congress of Roman Frontier Studies, Zalău 1997 (Zalău 1999).
 • Litua - Studii şi Cercetări. Muzeul Judeţean Târgu-Jiu.
 • Lucrări ştiinţifice - Oradea.
 • Marisia - Muzeul Judeţean Tg. Mureş.
 • MB - Mitropolia Banatului, Timişoara.
 • MBBN - Mitteilungen aus dem Baron Brukenthalischen Museum, Sibiu.
 • MCA - Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti.
 • MCA 13 Oradea - Materiale şi cercetări arheologice. A XIII-a Sesiune anuală de rapoarte, Oradea, 1979.
 • MCA 14 Tulcea - Materiale şi cercetări arheologice. A XIV-a Sesiune anuală de rapoarte, Tulcea 1980.
 • MCA 15 Braşov - Materiale şi cercetări arheologice. A XV-a Sesiune anuală de rapoarte, Braşov, 1981.
 • MCA 16 Vaslui - Materiale şi cercetări arheologice. A XVI-a Sesiune anuală de rapoarte (Vaslui 1982), Bucureşti, 1986.
 • MCA 17 Ploieşti - Materiale şi cercetări arheologice. A XVII-a Sesiune anuală de rapoarte (Ploieşti 1983), Bucureşti, 1992.
 • MCA 17 Ploieşti - Materiale şi cercetări arheologice. A XVII-a Sesiune anuală de rapoarte (Ploieşti 1983), Bucureşti, 1993.
 • MCA S.N. - Materiale şi cercetări arheologice. Serie nouă 1999.
 • Mélanges de l'École roumaine en France - Paris.
 • MhA - Memoire d'histoire antique, Oviedo.
 • MN - Muzeul Naţional, Bucureşti.
 • MO - Mitropolia Olteniei, Craiova.
 • Morfologia normală şi patologică - Bucureşti.
 • Musaios - Buzău.
 • Nachrichte und Berichte Universität Passau - Passau.
 • Napoca 1880 - Napoca. 1880 de ani de la începutul vieţii urbane. Cluj-Napoca, 1999.
 • NEH - Nouvelles Études d'Histoire, Bucureşti.
 • Numizm. Közlöny - Numizmatikai Közlöny, Budapest.
 • Oikumene - Oikumene. Studia ad Historiam Antiquam Classicam et Orientalem Spectantia, Budapest.
 • ÖJh - Jahreshefte des Österreichischen Archaeologischen Institutes in Wien, Wien.
 • Oltenia - Oltenia. Studii şi comunicări, Craiova.
 • Omaggio a Dinu Adameşteanu - Omaggio a Dinu Adameşteanu, Cluj-Napoca, 1996.
 • OmD - Omagiu lui C. Daicoviciu cu prilejul împlinirii a 60 de ani, Bucureşti, 1960.
 • PhW - Philologische Wochenschrift, Berlin.
 • Pontica - Constanţa.
 • Potaissa - Potaissa. Studii şi comunicări, Turda
 • Probl.Antr. - Probleme de Antropologie, Bucureşti.
 • Progresul social - Bucureşti.
 • Pulpudeva, Plovdiv.
 • RA - Revue archéologique, Paris.
 • RB - Revista Bistriţei, Bistriţa-Năsăud.
 • RC - Revista Clasică, Bucureşti.
 • RCRFActa - Rei Cretariae Romanae Favtores.
 • RCRFCommunicationes - Rei Cretariae Romanae Favtores Communicationes (bibliografia privind ceramica romană).
 • RE - Real-Encyclopädie der klassischen Altertumwissenschaft, Stuttgart.
 • REA - Revue des études anciennes, Bordeaux.
 • REL - Revue des études latines, Paris.
 • RESEE - Revue des études sud-est européennes, Bucureşti.
 • Rev. de preistorie şi antichităţi naţionale - Bucureşti.
 • Revista Arhivelor - Bucureşti.
 • Revista de pedagogie - Bucureşti.
 • Revista ştiinţelor medicale - Bucureşti.
 • Revista del Universidad Complutense de Madrid - Madrid.
 • RevRomN - Revista Română de Numismatică, Bucureşti.
 • RFR - Revista Fundaţiilor Regale, Bucureşti.
 • RHSE - Revue historique du sud-est européen, Bucureşti.
 • RI - Revista Istorică, Bucureşti.
 • RIÉB - Revue internationale des études balkaniques, Belgrad.
 • RIR - Revista Istorică Română, Bucureşti.
 • RISBC - Revista Institutului Social Banat-Crişana, Timişora.
 • RivNationi - Rivista Nazionale, Roma.
 • RM - Revista muzeelor, Bucureşti, 1 (1964) - 10 (1973); 27 (1990) - 36 (1999-2000).
 • RMM(M) - Revista muzeelor şi monumentelor. Seria muzee, Bucureşti, 11 (1974) - 26 (1989).
 • RMM(MIA) - Revista muzeelor şi monumentelor. Seria monumente istorice şi de artă, Bucureşti.
 • RömRum - Römer in Rumänien. Ausstellung des Römisch-Germanischen Museums Köln und des Historischen Museums Cluj, Köln, 1969.
 • RRH - Revue roumaine d'histoire, Bucureşti.
 • RRHA - Revue roumaine d'histoire de l'art. Série beaux arts, Bucureşti.
 • RRL - Revue Roumanie de Linguistique, Bucureşti.
 • RT - Revue de Transylvanie, Cluj.
 • SAA - Studia Antiqua et Archaeologica, Universitatea "Al. I.Cuza", Iaşi.
 • SAI - Studii şi articole de istorie - Bucureşti.
 • Sargetia - Acta Musei Regionalis Devensis, Deva.
 • SCA - Studii şi cercetări de antropologie, Bucureşti.
 • SCIV (A) - Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti.
 • SCL - Studii şi cercetări de lingvistică, Bucureşti.
 • SCN - Studii şi cercetări de numismatică, Bucureşti.
 • SCŞCluj - Studii şi cercetări ştiinţifice, Cluj-Napoca.
 • SCŞIaşi - Studii şi cercetări ştiinţifice, Iaşi.
 • SCSMI - Sesiunea de comunicări ştinţifice a Muzeelor de Istorie I (sept. 1964), Bucureşti, 1970
 • Serta Kazaroviana - Serdica.
 • SIB - Studii de Istorie a Banatului, Universitatea Timişoara.
 • Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften - Berlin.
 • SJ - Saalburg Jahrbuch, Bericht des Saalburg Museum, Mainz am Rhein.
 • SMMIM - Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară, Bucureşti.
 • Specimina Nova - Specimina Nova. Dessertation ex Institutis Historicis Universitatis Quinqueecclesiens (de Iano Pannonio nominatae), Pécs.
 • Spisy Archeologickeho Ústavu AV. CR - Brno.
 • ST - Studii Teologice, Bucureşti.
 • Starinar - Belgrad.
 • StCl - Studii Clasice, Bucureşti.
 • StComCArgeş - Studii şi comunicări, Curtea de Argeş.
 • StComClung - Studii şi comunicări, Câmpulung Muscel.
 • StComEIC - Studii şi comunicării de etnografie-istorie. Muzeul judeţean de etnografie şi istorie locală Caransebeş, Caransebeş.
 • StComIC - Studii şi comunicării de istorie. Muzeul judeţean de etnografie şi istorie locală Caransebeş, Caransebeş.
 • StComPiteşti - Studii şi comunicări, Piteşti.
 • StComSatu-Mare - Studii şi comunicări, Satu-Mare.
 • StComSibiu - Studii şi comunicări, Sibiu.
 • StMat - Studii şi Materiale privitoare la trecutul istoric al jud. Prahova, Ploieşti.
 • Strena Buliciana - Zagreb, Split.
 • Studia Antiqua et Archaeologica - Iaşi.
 • Studia Judaica - Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Institutul de studii iudaice, Cluj.
 • Studia Physica - Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Facultatea de Fizică, Cluj-Napoca.
 • Studia, Historia - Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Historia. Cluj.
 • Studii - Studii. Revistă de istorie. Bucureşti.
 • SIB - Studii de Istoria Banatului. Universitatea Timişoara.
 • Studii de istorie a Transilvaniei 1 - Studii de istorie a Transilvaniei. Specific regional şi deschidere europeană (ed. S. Mitu, Fl. Gogâltan). Cluj-Napoca, 1994.
 • Studii de istorie a Transilvaniei 3 - Familie şi societate. Studii de istorie a Transilvaniei (ed. I. Costea, V. Orga). Cluj-Napoca, 1999.
 • Studii de istorie a Transilvaniei 4 - Studii de istorie a Transilvaniei (ed. I. Costea, V. Orga). Cluj-Napoca, 2000.
 • Studii şi articole de istorie - Bucureşti.
 • Studii şi cercetări etnografice - Bistriţa.
 • Studii şi materiale = Marisia - Tg. Mureş.
 • Studii vâlcene - Râmnicu Vâlcea.
 • SV - Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde.
 • Székelység - Odorhei.
 • TD - Thraco-Dacica, Bucureşti.
 • Terra Nostra - Bucureşti.
 • The Roman Frontier at the Lower Danube - The Roman Frontier at the Lower Danube 4th -6th centuries. The second International Symposium (Murighiol/ Halmiris, 18-24.08.1996). Bucharest 1998.
 • Thracologia - Bucureşti.
 • TAPA - Transactions of the American Philological Association, Baltimore.
 • Traian şi destinul Daciei - Traian şi destinul Daciei. Alba Iulia
 • Traiano - Traiano ai confini dell'Impero, Milano.
 • Transilvania - Transilvania. Sibiu.
 • Tyche - Tyche. Beiträge zur Alte Geschichte, Papyrologie und Epigraphik, Wien.
 • Universitatea Bucureşti - Bucureşti.
 • Vestigia - München.
 • Zalmoxis - Zalmoxis. Revue des études religieuses, Paris-Bucureşti.
 • Zbornik - Zbornik Filozofickej Fakulty Univerzity Komenskóho = Musaica. Studia Archaeologica Slovaca, Bratislava.
 • ZPE - Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Bonn.
 • Zprávy Jednoty Klasických Filologu - Praga.
^ sus
en | ro